Studiesekretær/administrativ medarbejder

Den frie Lærerskole i Ollerup søger en studiesekretær/administrativ medarbejder med tiltrædelse 1. oktober 2021. Stillingen er som udgangspunkt fuld tid på 37 timer

Som medarbejder på Den frie Lærerskole skal du først og fremmest have lyst til at arbejde i et skolemiljø med mange unge mennesker. Det er vigtigt for os, at du – også som administrativ medarbejder – ser dine opgaver som en del af skolens samlede arbejde med at give de studerende en god uddannelse i et godt studiemiljø.

Dine opgaver:

Du skal sammen med 4 kollegaer varetage en række forskellige opgaver indenfor studieadministration og administration, herunder elevoptag, SU mv samt receptionsopgaver som telefonpasning og skrankebetjening. Det endelige opgaveansvar vil vi fastlægge sammen efterfølgende.

Dine kompetencer:

Du vil komme til at arbejde sammen med mange medarbejdergrupper, og det er derfor vigtigt, at du i din opgaveløsning kan tænke helhedsorienteret, og at du er god til at arbejde på tværs af forskellige områder. Du vil få ansvar for egne arbejdsopgaver, men skal også naturligt kunne indgå i den fælles opgaveløsning.

Din hverdag vil blive præget at kontakt med mange mennesker, mange forskellige samarbejdsflader, og der vil skulle foretages en løbende prioritering af arbejdsopgaverne. Det er derfor vigtigt, at du arbejder systematisk med opgaver samt at du er åben, fleksibel og villig til at indgå i en dynamisk hverdag.

Desuden forventer vi, at du

• er serviceorienteret og kvalitetsbevidst, struktureret og kan overholde deadlines

• har gode samarbejdsevner

• kan bevare ro og overblik, også i en hverdag med mange forstyrrelser i det daglige arbejde

• bidrager positivt til administrationens arbejde med at skabe og fastholde en god trivsel og et godt arbejdsmiljø

• er fortrolig med IT og behersker Word og Excel – gerne erfaring med Komit og Viggo, som er vores studieadministrative systemer

• har gode formuleringsevner såvel skriftligt som mundtligt

På Den frie Lærerskole er der en uformel omgangstone og en hverdag præget af fællesskab. Vi har ca. 240 studerende og 35 ansatte. Samarbejdet i administrationen er præget af gensidig sparring og godt humør. 

Du kan læse mere om os på www.laererskolen.dk

Det praktiske:

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge – med tiltrædelse 1. oktober 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat. 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorleder Erik B. Larsen på tlf. 30511737

Du skal søge via vor kontaktformular på  https://laererskolen.dk/kontakt eller på mail stillinger@laererskolen.dk senest onsdag den 11. august 2021 kl. 16.00

Der er planlagt ansættelsessamtaler i uge 33 2021.