PD: Fællesskabende didaktik

 – Bliv klogere på udvikling af fællesskaber

10 ECTS point

Målgruppe
Lærere/ledere på folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og højskoler.


Et PD-modul til dig, der ønsker at blive klogere på

  • Hvordan arbejder vi mere bevidst med udvikling af fællesskaber og dannelse i den faglige undervisning?
  • Hvordan opbygger og gennemfører vi en levende undervisning, hvor alle elever oplever sig som en del af klassens fællesskab, hvor alle er aktive deltagere og hvor der samtidig arbejdes bevidst med den dannende dimension?

Få viden om og rum til at reflektere over, hvordan undervisning kan opbygges og udvikles, så det både styrker elevernes læreprocesser, det sociale liv i klassen og elevernes dannelse.

Læringsmål
Den studerende

  • kan gennem didaktiske valg understøtte elev-elev relationer, der styrker elevernes læreprocesser
  • kan udvikle didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmuligheder
  • har viden om sammenhænge mellem elevens læreprocesser og det sociale liv i elevgruppen
  • har viden om faglige, sociale og kulturelle fællesskabsdynamikker i skolen
  • har viden om sammenhænge mellem relationer, kommunikation og læring
  • kan anvende og fagligt begrunde didaktisk design, der understøtter kollaborative læreprocesser
  • kan anvende og fagligt begrunde dialogiske undervisningsformer, der understøtter læringsfremmende relationer og fælles konstruktion af viden
  • kan analysere og didaktisk rammesætte elevsamarbejde, faglige elev-elev samtaler, samt respons- og feedbackformer


Tid og datoer

Oplyses senere.


Sted
Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter Borgen. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Kursusafdelingen.

Undervisere
Marieke Brinck, Seminarielærer i pædagogik, psykologi og didaktik (DFL)
Marianne Tolstrup, Lektor i Videreuddannelsen for pædagogik og læring (UCL)

Pris
Oplyses senere

Mere info og tilmelding
Den pædagogiske diplomuddannelse er udviklet i samarbejde mellem Den frie Lærerskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Kontakt
Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, gmo@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder, Bent Hansen, bent@laererskolen.dk