Fjernundervisning - efter Coronakrisen

I foråret 2020 blev Danmark og resten af verden rystet af en global Corona-pandemi. En pandemi der lukkede skolerne og sendte eleverne hjem. Nu skulle eleverne undervises på distancen. Alle gjorde noget og mange gjorde det godt, men for de fleste var fjernundervisningen en ny og ukendt undervisningsform. 

På dette kursus arbejder vi med, hvordan fjernundervisningen kan optimeres så den fremmer elevernes læring, samarbejde og motivation. Kurset vil ikke fokusere på fjernundervisning som en erstatning for det fysiske møde med eleverne, men på fjernundervisning som et supplement og en mulig videreudvikling af den daglige undervisning.

Dette kursusforløb giver deltagerne tekniske, teoretiske og didaktiske kompetencer i fjernundervisning.

Målgruppe:
Alle undervisere med interesse for fjernundervisning

Form:
Kursusforløbet vil afvikles online og med fysisk tilstedeværelse. Kursusforløbet vil foregå i vekslen imellem oplæg, dialog og praksis.

Forløb:
Mandag den 7. september 2020 kl. 19:30 – 20:30
1. Introduktion til forløbet – Online

På dette modul introduceres forløbets formål, indhold og form. Deltagere og undervisere præsenteres for hinanden. Samtidig indeholder dette modul en kort introduktion til fjernundervisning som metode. Vi tager et første kig på de grundlæggende teorier og værktøjer, der vil blive anvendt på kursusforløbet. 

Mandag den 19. oktober kl. 10.00 – tirsdag den 20. oktober kl. 15.00 2020
2. Fjernundervisning i teori og praksis – Internat på Den frie Lærerskole

I dette modul, som afvikles som et internat, arbejder vi bl.a.med tekniske muligheder og arbejdsgange. Vi ser på teorier og metoder for den gode fjernundervisning og så skal vi designe vores eget fjernundervisningsforløb. Dette forløb afprøves i perioden fra modul 2 til modul 3.

Tirsdag den 17. november 2020 kl. 19:30-21:00
3. Opsamling på hjemmeopgave – Online

På dette modul samler vi op på jeres erfaringer med afvikling af de undervisningsforløb I designede på modul 2. Vi deler viden og erfaringer og reflekterer i fællesskab over succeser, faldgruber og hvilke muligheder vi har for at forbedre vores fjernundervisningsdesign. Dette modul afvikles online.

Tirsdag den 1.december 2020
4. Opsamling og næste skridt – Den frie Lærerskole

På dette sidste modul arbejder vi med videreudvikling af vores fjernundervisningsforløb og nye teknologier præsenteres og afprøves.
Der vil også blive mulighed for at etablere netværk til fælles afprøvning af nye fjernundervisningsforløb.

Undervisere: 
Lotte Brinkmann – Konsulent og stifter af Anholt Læringsværksted
Jakob Steensig – Seminarielærer og IT-pædagogisk konsulent
Lars Levin – Lærer og IT-pædagogisk konsulent

Pris:
6.875 kr. som dækker undervisning, samt kost & logi på internaterne.

Tilmelding:
Senest frist for tilmelding den 7. august: HER