Den frie Lærerskole udbyder kajakinstruktør 2 kursus. Kurset følger Dansk Kano og Kajak Forbunds standarder for kajakuddannelse. Kurset kræver et egenfærdighedskursus IPP3 med bestået prøve, instruktørkursus (IPP-Instruktør 1 Hav) og et gyldigt 8 timers 1.hjælpskursus til havaktiviteter. 

Tid

Kajakkursus:  kursusdatoer kommer snarest                                        

Praktisk eksamen: fredag den 15. oktober kl. 9.00-17.00 2021.

Instruktør

Lars Borch

Hvor

Undervisning foregår som udgangspunkt ved Ballen Havn, men kan alt efter vejret flyttes til Thurøbund/Davinde Sø.

Overnatning

Kan arrangeres på Syltemae Camping mod ekstrabetaling

Pris

3.600 kr. for Havkajakinstruktør 2-kursus + eksamen.

Prisen dækker instruktører, leje af kajak, eksamen, instruktionsbog og kursusbevis.                                Deltagerne sørger selv for våddragter og sikkerhedsudstyr.

Træning

Deltagelse i eksamen, samt i Instruktør 2 kræver meget træning i tiden efter fagugen til eksamen.

Deltagerforudsætninger

Du skal kunne svømme 600 m i en svømmehal eller 400 m i åbent vand. Kurset kræver et egenfærdighedskursus IPP3 med bestået prøve, instruktørkursus (IPP-Instruktør 1 Hav), Kursisten skal også have gennemført og bestået et 8 timers kursus i Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.

Tilmelding

Link

Læs mere på https://kano-kajak.org/instruktoruddannelse/

Instruktør 2 kurset gennemføres med 6 deltagere