Kanoinstruktør 2

Instruktør- og inspirationskurser

Den frie Lærerskole i Ollerup tilbyder instruktør-uddannelser og inspirationskurser i Friluftsliv. 

Kajakkurserne følger Dansk Kano og Kajak Forbunds standarder for kajakuddannelse og kanokurset følger Dansk Kanosamråds standarder for kanoinstruktøruddannelse. Alle instruktørerne er både erfarne, veluddannede og har arbejdet med undervisning i kano/kajak i skolesammenhænge.

Vandaktivitetskurserne foregår enten på Davinde Sø, ved Thurøbund eller Ballen tæt på Den frie Lærerskole på Fyn. Vær opmærksom på, at alle instruktørkurser på vandet kræver 8 timers kursus i 1.hjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport. På 2-dages kurserne er der mulighed for overnatning i shelter eller telt. 

Vil du vide mere, så kontakt kursusleder Bent Hansen på bent@laererskolen.dk eller på 61 69 08 75.

Kurset følger Dansk Kanosamråds standarder for Kanoinstruktøruddannelser.

 

Dato: Kommer senere

Eksamen: Kommer senere 

 

Pris: 3600 kr.
Prisen dækker instruktør, forsikring, lån af kano/våddragter, lån af kanoer til træning efter kurset, eksamensdag med ekstern censor, instruktionsbog og kursusbevis.

Instruktør:
Mikkel Wamberg.

Hvor:
Kurset gennemføres på Davinde Sø. Der er mulighed for at overnatte i området. Der vil være aftensejlads på det 2. kursus. Prisen for mad deles mellem dem, der benytter sig af denne ordning.

Træning:
For at kunne deltage i eksamensdagen forudsættes det, at man har øvet praktisk med kano i tiden efter kurset.
Deltagerforudsætninger
Du skal have prøvet at sejle med en kano og være tryg ved at opholde dig i den. Du skal kunne svømme 600 m i en svømmehal eller 400 m i åbent vand. Kurset indeholder overnatning i begge weekenderne. Du skal også have gennemført og bestået et 8 timers kursus i Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.

Transport: Man sørger selv for transport.