Uddannelsens længde

Læreruddannelsen er femårig og opdelt i tre perioder.

a.    Underbygningen på 2 år

b.   1 år med lønnet arbejdspraktik i en skole eller anden form
      for undervisningsinstitution

c.    Overbygningen på 2 år

Der er som nævnt ingen eksamen på uddannelsen. Der udarbejdes i stedet grundige udtalelser i fagforløbene, praktikken og den almene studiedeltagelse. Det giver os meget ekstra værdifuld studietid hen over årene.

Vi har til gengæld mødepligt på uddannelsen, som vi håndhæver rimelig firkantet. 

Se mere i  studieordningen.