De frie skolers tradition

De frie skolers historiske og aktuelle situation

Faget er obligatorisk og gennemføres på 2. årgangs forår med 6 lektioner i hver klasse.

Formål:

Gennem en præsentation af de frie skolers uddannelsespolitiske og pædagogiske historie skal de studerende opnå en oversigtsmæssig indsigt i og forståelse for de frie skolers aktuelle uddannelsespolitiske situation for derigennem at kunne deltage aktivt i diskussionerne desangående på deres praktikskoler.

Mål og indhold:

Konkret kendskab til

  • efterskolens, friskolens, og højskolens lovgivningsmæssige baggrund historisk og aktuelt
  •  de frie skolers samspil med den offentlige skole
  •  aktuelle pædagogiske og lovgivningsmæssige problemstillinger
  • de frie skolers organisering i foreninger mv.

 

Omfang:

Undervisningsforløbet omfatter en forelæsning på ét modul samt to moduler klasseundervisning.