Samarbejde og kommunikation

Timetallet for faget er 24 lektioner

Formål
Kommunikation og samarbejde i læreruddannelsen har til hensigt at skabe rammer og muligheder for at de studerende i begyndelsen af deres læreruddannelse bliver opmærksomme på den medmenneskelige dimension og forpligtelse i forhold til at indgå i kommunikative og samarbejdsmæssige processer i læreruddannelsen.


Mål
At de studerende:

 • tilegner sig viden om, forståelse for og holdning til kommunikation og samarbejde
 • udvikler viden om konflikters opståen og hvordan de kan håndteres
 • udvikler deres evne til at være tilstede i samtalen og begrunde meninger og holdninger
 • udvikler bevidsthed om dialogen som middel til forandring i samarbejdsprocesser og i konfliktsituationer
 • afprøver, vurderer og reflekterer over forskellige metoder til konflikthåndtering i praksis gennem arbejde med forskellige konfliktforståelser
 • opnår større bevidsthed om eget sprog og arbejder med egne læreprocesser i forhold til kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering
 • får mulighed for refleksion over egne reaktioner i konfliktsituationer og for personlig feedback

 

Indhold

 • Forskellige teoretiske perspektiver og forståelser af kommunikation, samarbejde og konfliktforståelser
 • Kommunikation: konflikters sprog – verbalt og nonverbalt. Aktiv lytning, værdsættende dialog etc..
 • Konfliktforståelse, konfliktanalyse, konflikthåndtering og konflikters dynamik
 • Metoder til samarbejde, der understøtter konstruktiv konflikthåndtering
 • Gruppeprocesser, gruppearbejdets muligheder og udforinger, samarbejdets afhængighed.