Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fagets timetal: 20

Formål: At de studerende tilegner sig viden og indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv; med henblik på at tilrettelægge undervisning i emnet, der styrker elevernes forudsætninger for, at de kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.
Mål: At de studerende afprøver og udvikler ideer og metoder til undervisningsbrug, der knyttes til skoleelevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber og som støtter den enkelte elev i at udvikle sin egen identitet i samspil med andre.