Ansøgning om merit

Adgangskrav
Ansøgere der ønsker merit skal opfylde de generelle optagelseskriterier samt nedenstående, specifikke kriterier.

Vejledende kriterier for opnåelse af merit.

  • Optagelse på linjefag fordrer, at ansøgeren besidder viden og færdigheder, der svarer til niveauet på det ønskede fag på tidspunktet for optagelse.
  • Ansøgere vurderes desuden på kriterier som egne erfaringer fra pædagogisk beskæftigelse og kendskab til pædagogiske og didaktiske refleksioner.
  • På det personlige plan vurderes ansøgernes studiegnethed på baggrund af tidligere studieerfaring, modenhed og livserfaring og motivation for lærerstudiet.

Optagelsesprocedure

  • Skriftlig, motiveret ansøgning vedlagt relevant dokumentation samt beskrivelse af linjefagsønsker og beskrivelse af faglige forudsætninger i pågældende linjefag (der skal IKKE ansøges via www.optagelse.dk).
  • Angiv i ansøgningen, hvilken årgang der ønskes optagelse på.

Optagelsessamtale med relevante faglærere, som alene afgør, hvorvidt der kan bevilges merit i linjefagene.

Studiestart
August og januar.

Ansøgninger behandles og vurderes løbende