Organisation

Den frie Lærerskole er en selvejende institution som er placeret under Uddannelses- og Forskningsministeriet som de øvrige videregående uddannelser.

Den frie Lærerskoles øverste myndighed er Tillidsmandskredsen, der er en kreds af mennesker, som er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke.
Tillidsmandskredsen har til opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke. Det gør den bl.a. ved at træffe overordne beslutninger og vælge styrelsen på det årlige tillidsmandsmøde samt ved at udbrede kendskabet til skolen og sørge for at, Den frie Lærerskole inddrages i mange forskellige sammenhænge i de frie skolers virke.

Tillidsmandskredsen består af mindst 101 medlemmer:
Tillidsmandsmødet vælger mindst 52 medlemmer
Elevforeningen ved Den frie Lærerskole udpeger 20 medlemmer
De studerende ved Den frie Lærerskole udpeger 5 medlemmer
De ansatte ved Den frie lærerskole udpeger 4 medlemmer
Efterskoleforeningen udpeger 4 medlemmer
Dansk Friskoleforening udpeger 4 medlemmer
Folkehøjskolernes forening i Danmark udpeger 4 medlemmer
Frie Fagskoler udpeger 4 medlemmer
DGI udpeger 4 medlemmer

Styrelsen
Styrelsen består af 11 medlemmer:
7 medlemmer vælges på det årlige Tillidsmandsmøde for 3 år ad gangen:
1 medlem udpeges af Elevforeningen ved Den frie Lærerskole
2 medlemmer udpeges af de ansatte ved Den frie Lærerskole
1 medlem udpeges af de studerende ved Den frie Lærerskole
Forstander og kontorleder deltager i styrelsesmøderne uden stemmeret.

I det daglige ledes Den frie Lærerskole af forstander Rasmus Kolby Rahbek i et ledelsesteam, som består af køkkenleder, kontorleder, serviceleder og viceleder.
Forstanderen ansætter og afskediger personalet, herunder lærerne.

Alle lærere og forstanderen danner et lærerråd, hvis kompetence fastlægges i en interne aftale.

Lærerskolens dagligdag er organiseret i en demokratisk struktur, hvor alle ansatte og alle studerende danner et stormøde, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale. 
Såvel lærerrådet som Stormødet nedsætter forskellige udvalg, der varetager opgaver i forbindelse med studiet, demokratiet og fællesskabet.

De studerende har herigennem muligheder for en meget stor grad af medindflydelse på såvel studiets tilrettelæggelse og indhold som struktur, prioriteringer og økonomi.