Elevmødet 2020

Traditionen tro afholdes elevmødet på Den frie Lærerskole første weekend i september.

Vi vil hermed gerne invitere alle gamle elever og jubilarer til en dejlig og højtidelig dag med et spændende indhold. Mødet holder vi i fællesskab med tillidsmandsmødet.

Vi deler dagen op, så der er en dagsbillet og en aftenbillet.

Dagsbilletten er for tillidsmænd, jubilarer og tidligere elever, der gerne vil deltage i dagens program.
Aftenbilletten er for tillidsmænd, jubilarer og tidligere elever, der gerne vil deltage i aftenfesten. 

Tilmelding til Elevmødet senest 17. august på nedenstående link:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/l3ei9l1akp

 Program for
Tillidsmandsmøde og Elevmøde
4. – 5. september 2020

Fredag d. 4. september:

21.00 – 02.00 Undergrunden åbner og byder alle nuværende og tidligere elever
velkommen til en hyggelig aften.

Lørdag d. 5. september:

(8.00-10.00 kaffe og brød i Spisesalen.)

9.30 – 10.00 stående kaffe i foyer (for de tillidsmænd, der kommer langvejs fra).

10.00 – 11.00 Samling for alle i Foredragssalen
’Om genopdagelse og gentagelse som de frie skolers opgave’
v/Leo Komischke-Konnerup –
chefkonsulent, ph.d. UC-Syddanmark

Hvad skal vi egentlig med de frie skoler? Hvad ville vi mangle hvis de frie skoler ikke fandtes?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål peger Leo Komischke-Konnerup kritisk på de frie skolers pædagogiske og politiske opgave som en opgave, der bestandigt må genopdages og gentages i skolernes pædagogiske og politiske praksis. Hvis de frie skoler mister forståelsen for eller modet til at genopdage og gentage deres pædagogiske og politiske opgave gennem deres konkrete og lokale pædagogiske og politiske praksis – ja så mister de sig selv som frie og folkelige skoler.

11.00 – 12.20 Tillidsmandsmødet og Elevforeningen samles i Foredragssalen til beretning fra formanden for Styrelsen, forstander og studerende samt fælles debat af disse.

12.30-13.30 Frokost.

13.30 – 14.15 Tillidsmandsmødet suspenderes, og der inviteres til fælles oplæg og drøftelse af Fjernundervisning i de frie skole v/Jakob Steensig – underviser på Den frie Lærerskole

Skoleleder Thomas Visby fra V. Skerninge Friskole og lærer Birgitte Rasmussen fra Ryslinge Efterskole, vil sammen med Jakob Steensig pege på erfaringer og udfordringer fra forårets nedlukningsperiode, hvor skolerne var henvist til fjernundervisning og digitale kontakter.

Hvad sker der når fællesskabet, samværet, samtalen, mødet fra dag til dag fjernes fra de frie skoler?

13.30 – 15.30 Jubilarkaffe i diverse lokaler.

14.15 – 15.30 Tillidsmandsmødet genoptages i Foredragssalen med valgprocedure.

15.40 – 16.15 Fællessang i Foredragssalen v/Carsten Nielsen og studerende.

16.15 – 17.15 Generalforsamling i elevforeningen incl. en let servering i Foredragssalen.

17.15 – 17.45 Rundvisning ved Polle. Starter ved Spisesalen.

17.45 – 18.15 Mulighed for at købe lidt drikkelse på Bagscenen ved dramasalen.

18.30 – 00.00 Festmiddag, dans og musik i Spisesalen.

Herefter er Undergrunden åben og Bagscenen er ledig til hyggeligt samvær.

Søndag d. 6. september:

8.30 – 10.00 Kaffe og boller i Spisesalen. Kontant betaling 15 kr.

 

 (Pris for dagsarrangement kr. 120,-. Pris for festmiddag kr. 195,-)

 

Hilsen Elevforeningen!