Interne samarbejdsaftaler

Indledning

Indholdet af nærværende aftaler har sit grundlag i skolens fundats § 27, 28 og 29, hvor der står følgende:

“§ 27 Skolens arbejds- og kompetencefordeling fastlægges i en intern aftale, som årligt revideres. Aftalen godkendes af styrelsen efter forhandling med forstanderen.
§ 28 Alle lærere danner et lærerråd, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale.
§ 29 Alle ansatte og alle studerende danner et fællesmøde, hvis kompetence fastlægges i den interne aftale. “