Kompetencebeskrivelse for stormødet, årgangsmødet og elevmødet

Stormødets kompetence

Stormødet fastsætter selv sin forretningsorden. Denne forretningsorden er beskrevet i Studiehåndbogen under afsnittet “Folkestyret på Den frie Lærerskole”. Stormødet er tillagt følgende kompetencer (jvf. § 6 i ovenstående kapitel i Studiehåndbogen)

Stormødet har beslutningsret i sagsforhold vedrørende :
Årsplanen – se § 7
Lærer/elevrammen
Placering af stormøde på andre tidspunkter end fastlagt i årsplanen
Ændring af studiehåndbogens tekst vedrørende Folkestyret på Den frie Lærerskole

Stormødet har indstillingsret i følgende sagsforhold :
Revidering/ændring af undervisningsplanen (til forstander/lærerråd).
Revidering/ændring af stormødets forretningsorden (til lærerråd, forstander og styrelse)

Stormødet har høringsret i følgende sagsforhold :
Fundatsændringer (over for styrelsen).
Budgettet (over for styrelsen).
Byggesager og større investeringer (over for lærerråd, forstander og Styrelsen).

Årgangsmødets kompetence

Årgangsmødets forretningsorden er beskrevet i Studiehåndbogen under afsnittet “Folkestyret på Den frie Lærerskole”.

Årgangsmødet er tillagt følgende kompetencer:
Årgangsmøderne har høringsret i følgende sagsforhold:
U-plan (lærerrådet og forstanderen)
Årsplan (stormødet)
Fundatsændringer (styrelsen)
Skolens budget (forstanderen og forretningsfører)
Fordeling af lærer-elevrammen (stormødet)

Elevmødets kompetence

Elevmødets forretningsorden er beskrevet i Studiehåndbogen under afsnittet “Folkestyret på Den frie Lærerskole”. Elevmødet er tillagt følgende kompetencer:

Elevmødet er det forum, hvor eleverne kan diskutere påtrængende sagsforhold uden indblanding fra skolens øvrige instanser.

Elevmødet kan udtale sig overfor skolens øvrige instanser.

Elevmødet vælger for ét år ad gangen et medlem til skolens bestyrelse. Stormødets forretningsudvalg er ansvarlig for, at valget gennemføres.