Ledelsesarbejdet

Forstanderen er skolens daglige ansvarlige leder i alle forhold og ansætter og afskediger personalet.
Ledelsesarbejdet er placeret i ledelsesgruppen, som består af:
Forstander: Rasmus Kolby Rahbek

Viceforstander: Carsten Borbye Nielsen

Kontorleder: Erik Birk Larsen

Ledende pedel: Lars Madsen

Køkken: Lenette Kronesgaard:

 

Ledelsesgruppen mødes hver uge, og behandler løbende alle aktuelle sager og beslutninger, de enten selv opsøger eller får forelagt