Ledelsesarbejdet

Forstanderen er skolens daglige ansvarlige leder i alle forhold og ansætter og afskediger personalet.
Ledelsesarbejdet er placeret i ledelsesgruppen, som består af:
Forstander, Ole Pedersen

Viceforstander, Carsten Bornbye Nielsen

Kontorleder Erik Birk Larsen

Ledende pedel Lars Madsen

Køkken lenette Kronesgaard:

 

Ledelsesgruppen mødes hver uge, og behandler løbende alle aktuelle sager og beslutninger, de enten selv opsøger eller får forelagt.