Sikkerhedsarbejdet

Skolens sikkerhedsarbejde foregår i henhold til gældende lovgivning på området.

Skolen er opdelt i 3 sikkerhedsgrupper: undervisning, køkken/rengøring og ADM/pedel med hhv. forstanderen, køkkenlederen og kontorlederen som arbejdslederrepræsentanter i hver sin gruppe og med en medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant i hver gruppe.

Da sikkerhedsgruppen, som vedrører undervisningsområdet, også har fået til opgave at arbejde med skolens studiemiljø (jf. gældende lovgivning på området) supplerer den sig med en studerende fra hver årgang, når emnerne vedrører studiemiljøet.

Der er ligeledes etableret et sikkerhedsudvalg til især overordnet at lede, planlægge og koordinere sikkerhedsindsatsen. Sikkerhedsudvalget består af en medarbejderrepræsentant og en lederrepræsentant fra hver sikkerhedsgruppe. Forstanderen er formand for udvalget.

Sikkerhedsrepræsentanterne blandt sikkerhedsgrupperne vælges for en toårig periode.