Kvalitetssikring og resultatvurdering

Retningslinjer for kvalitetssikring og resultatvurdering på Den frie Lærerskole

Grundlaget for nedenstående praksis for kvalitetssikring og resultatvurdering på DFL er § 35 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser:
“Den frie Lærerskoles forhold reguleres i en vedtægt godkendt af Uddannelses- og forskningsministeren. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om en bestyrelse på skolen, herunder om bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode, og om skolens uddannelsesformål, dens kvalitetssikrings- og resultatsvurderingspraksis og medarbejdernes og studerendes indflydelse.”

Tillige er praksis udformet som en konsekvens af fundatsens § 5:
Den frie Lærerskole skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelsen, og er forpligtet til at informere herom på en lettilgængelig måde.
Det systematiske kvalitetssikringsarbejde skal gøre det muligt at dokumentere resultaterne og kvaliteten af institutionernes uddannelsesaktiviteter og skal samtidig sikre, at uddannelsen gennemgår en kontinuerlig udvikling.