Ledige stillinger – Administration 

Studiesekretær/administrativ medarbejder

Den frie Lærerskole i Ollerup søger en studiesekretær/administrativ medarbejder med tiltrædelse 15. august 2022 eller snarest derefter. Stillingen er som udgangspunkt fuld til på 37 timer

Som medarbejder på Den frie Lærerskole skal du først og fremmest have lyst til at arbejde i et skolemiljø med mange unge mennesker. Det er vigtigt for os, at du – også som administrativ medarbejder – ser dine opgaver som en del af skolens samlede arbejde med at give de studerende en god uddannelse og danne dem som mennesker.

Dine opgaver:

Du skal sammen med 4 kollegaer varetage en række forskellige opgaver – primært indenfor studieadministration 

 • Elevoptag
 • Praktikadministration
 • Afgangsbeviser
 • Indberetninger til Ministeriet
 • SU-vejledning
 • Evt. bogføring
 • Andre administrative opgaver
 

Dine kompetencer:

Du vil komme til at arbejde sammen med mange medarbejdergrupper, og det er derfor vigtigt, at du i din opgaveløsning kan tænke helhedsorienteret, og at du er god til at arbejde på tværs af forskellige områder. Du vil få ansvar for egne arbejdsopgaver, men skal også naturligt kunne indgå i den fælles opgaveløsning.

Din hverdag vil blive præget at kontakt med mange mennesker, mange forskellige samarbejdsflader og der vil skulle foretages en løbende prioritering af arbejdsopgaverne. Det er derfor vigtigt, at du arbejder systematisk med opgaver samt at du er åben, fleksibel og villig til at indgå i en dynamisk hverdag.

Desuden forventer vi, at du

 • er kontoruddannet eller har anden relevant uddannelse – gerne erfaring fra uddannelsesinstitution
 • er serviceorienteret og kvalitetsbevidst, struktureret og kan overholde deadlines
 • har gode samarbejdsevner
 • kan bevare ro og overblik, også i en hverdag med mange forstyrrelser i det daglige arbejde
 • bidrager positivt til administrationens arbejde med at skabe og fastholde en god trivsel og et godt arbejdsmiljø
 • er fortrolig med IT og behersker Word og Excel – gerne erfaring med Komit og Viggo, som er vore studieadministrative systemer
 • har gode formuleringsevner såvel skriftligt som mundtligt
 

På Dem frie Lærerskole er der en uformel omgangstone og en hverdag præget af fællesskab. 

Vi har ca. 240 studerende og 35 ansatte. Samarbejdet i administrationen er præget af gensidig sparring og godt humør. 

Du kan læse mere om os på www.laererskolen.dk

Det praktiske:

Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst. 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorleder Erik B. Larsen på tlf. 30511737

Du skal søge via mail på stillinger@laererskolen.dk senest torsdag den 23. juni kl. 12.00

Der er planlagt ansættelsessamtaler mandag 27. juni 2022.