Ledige stillinger

Allround kontormedarbejder – deltid
Den frie Lærerskole i Ollerup søger en administrativ medarbejder. Stillingen er en deltidsstilling/fleksjobstilling på ca. 12 timer – fordelt på 4 formiddage.
Som medarbejder på Den frie Lærerskole skal du først og fremmest have lyst til at arbejde i et studiemiljø med mange unge mennesker. Det er vigtigt for os, at du – også som administrativ medarbejder – ser dine opgaver som en del af skolens samlede arbejde med at give de studerende en god uddannelse i et godt studiemiljø.
Dine opgaver:
Du skal sammen med 4 kollegaer varetage en række forskellige opgaver indenfor administrationen. Udover receptionsopgaver som telefonpasning, post og skrankebetjening vil der være almindelige forekommende opgaver indenfor administrationsområdet.
Dine kompetencer:
Du vil komme til at arbejde sammen med mange medarbejdergrupper, og det er derfor vigtigt, at du i din opgaveløsning kan tænke helhedsorienteret, og at du er god til at arbejde og kommunikere på tværs af forskellige områder. Du vil få ansvar for egne arbejdsopgaver, men skal også naturligt kunne indgå i den fælles opgaveløsning.
Desuden forventer vi, at du
• har gode samarbejdsevner og har flair for kommunikation
• kan bevare ro og overblik, også i en hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
• bidrager positivt til administrationens arbejde med at skabe og fastholde en god trivsel og et godt arbejdsmiljø
• er fortrolig med IT og behersker Word og Excel på brugerniveau
På Den frie Lærerskole er der en uformel omgangstone og en hverdag præget af fællesskab. Vi har ca. 240 studerende og 35 ansatte. Samarbejdet i administrationen er præget af gensidig sparring og godt humør.
Du kan læse mere om os på www.laererskolen.dk
Det praktiske:
Stillingen er som udgangspunkt på ca. 12 timer pr. uge – med tiltrædelse senest 1. juni – gerne før.
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorleder Erik B. Larsen på tlf. 30511737
Du skal søge via vor kontaktformular på mail stillinger@laererskolen.dk  senest mandag 18. april 2022 kl. 24.00
Der er planlagt ansættelsessamtaler mandag 25. april 2022.