Ledige stillinger

Opdateret 31.05.2022

 

Den frie Lærerskole søger lærer til Friluftsliv og Håndværk/design

Den frie Lærerskole kan tilbyde en unik stilling, med en spændende fagkombination og stor mulighed for at præge fagenes indhold og udvikling. Som lærer på Den frie Lærerskole vil du indgå i en læreruddannelse med et højt fagligt niveau, en værdibaseret tilgang og motiverede studerende.

 

Stillingen generelt
Vi søger en fagligt stærk lærer, der både kan dække linjefaget Friluftsliv og stå for de hårde materialer (træ/metal) i linjefaget Håndværk/design – i tæt samarbejde med en kollega, der varetager de bløde materialer (tekstiler/læder). 

 

Vi søger en lærer der:

 

  • har teoretisk og praktisk faglig tyngde i både Friluftsliv og Håndværk/design.
 
  • kan indsætte fagene i en pædagogisk og didaktisk ramme, med fokus på at uddanne lærere. 
 
  • kan skabe en levende og udfordrende undervisning med varierede forløb og inddragelse af de studerende.
 
  • har lyst til at indgå i en praksisnær læreruddannelse.
 
  • har solid undervisningserfaring – gerne fra friskole, efterskole eller højskole. 
 
  • har relevant uddannelsesmæssig baggrund.

 

Ud over undervisning i linjefagene, indeholder lærerarbejdet også vejledning i forbindelse med studerendes opgaver, projekter og praktikforløb. Desuden forventes du som lærer at indgå aktivt i skolens demokratiske kultur og almindelige studiemiljø.

 

Friluftsliv
Den frie Lærerskole er den eneste læreruddannelse i Danmark med Friluftsliv som linjefag. Derfor søger vi en underviser, der har fokus på at uddanne lærere, og som kan inkludere didaktiske og pædagogiske aspekter i friluftsfaget, med særligt fokus på friluftsliv i Danmark. 

 

Vi forventer, at du har erfaring indenfor en bred vifte af friluftslivets aspekter, herunder naturformidling, og har blik for udviklingen af nye tendenser indenfor friluftsliv. Du skal have mod på at planlægge, afvikle og evaluere dags- og overnatningsture for og med de studerende, og understøtte de studerende i at planlægge og udføre friluftslivsundervisning.

 

Håndværk/design
Håndværk/design er et meget populært fag på Lærerskolen med mange engagerede studerende. Vi søger en lærer, der primært kan varetage de hårde materialer i undervisningen, særligt træ og metal. Vi søger en lærer som formår at tænke faget bredt og i relation til både grundskoler, efterskoler og højskoler, og som kan formidle fagets tradition og kultur. Som underviser i Håndværk forventer vi, at du har bredt materialekendskab, forståelse af designprocesser og redesign, er nysgerrig på nye tendenser indenfor faget og kan føre de studerende ind i fagets skabende processer. 

 

Den frie Lærerskole
Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole retter sig mod en lærergerning i de frie skoler. Lærerskolens værdigrundlag er baseret på traditionen fra N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold og det syn på skole, menneske og folkeliv, der udspringer heraf. Læreruddannelsen er 5-årig, inkl. et års praktik, og eksamensfri. Læreruddannelsen udfolder sig i et højskolelignende miljø, med dertil hører traditioner. Udover læreruddannelsen drives en kursusvirksomhed rettet mod efter- og videreuddannelse af ansatte i de frie skoler.
Læs mere om Lærerskolen på www.laererskolen.dk

 

Faktuelt
Stillingen er samlet berammet til 75%, der ligger i forbindelse med læreruddannelsen. Dertil kan komme kursusaktiviteter på vores efteruddannelser. Løn efter overenskomst.
Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022.

 

Ansøgningsfrist er onsdag d.15. juni 2022 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag d. 21. juni 2022
Ansøgning inkl. eventuelle bilag sendes til stillinger@laererskolen.dk og mærkes i emnefeltet ’Ansøgning Friluftsliv/Håndværk’.

 

For yderligere oplysninger om stillingen kan man kontakte forstander Rasmus Kolby Rahbek på tlf. 2011 0560 eller mail: forstander@laererskolen.dk.