Videreuddannelse

Bent Hansen

Daglig leder af videreuddannelsesområdet, hvad angår både korte og lange, interne og eksterne kurser og skoleudviklingsforløb samt diplomuddannelsen.
e-mail: bent@laererskolen.dk