Nationalt Videncenter for Frie Skoler

UC Lillebælt har siden november 2014 varetaget NVFS’s interesser. NVFS er lagt i Center for Anvendt Skoleforskning, hvor Lærermiddel.dk har hovedsæde. 

Du kan læse mere her

I årene 2015 – 2017 gennemføres et større udviklings- og forskningsprojekt under titlen: Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler.

Læs mere her

Nationalt Videncenters hjemmeside – nu arkiv