Samarbejdspartnere

Den frie Lærerskole har forskelligartede samarbejdsrelationer, hvis hjemmesider du her har mulighed for at gå direkte ind på via nedenstående links:

EKSTERNT

DE FRIE SKOLER
Den frie Lærerskole har både i læreruddannelsen og i efter- og videreuddannelsen et omfattende samarbejde med alle typer af frie skoler. Først og fremmest er det i forbindelse med praktikordningen og efter- og videreuddannelse af lærere og ledere, tilrettelæggelse af konferencer og skoleudvikling.

Efterskolerne
Frie fagskoler
Friskolerne
Friskolearkivet
Højskolerne
Lilleskolerne
Private grundskoler

PROFESSIONSHØJSKOLERNE
Samarbejdet med professionshøjskolerne knytter sig især til udviklingen af den pædagogiske diplomuddannelse i “De frie Skolers Tradition og Pædagogik” og til samarbejdet om Nationalt Videncenter for Frie Skoler.

University College Lillebælt
University College Syddanmark
Nationalt Videncenter for Frie Skoler
læremiddel.dk

FORENINGER
Aktion Børnehjælp
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Grundtvigsk Forum
Mellemfolkeligt Samvirke
Sport Study Svendborg 
Frie skolers lærerforening 

MINISTERIER
Kulturministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet

DIVERSE
Studentum.dk 

INTERNATIONALT 
Association for World Education – AWE
European Forum for Freedom in Education – effe
Nordplus
Project React

TIDSSKRIFTER
KVAN (Tidsskrift for læreruddannelse)