Styrelse

Styrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolen over for Undervisningsministeriet.
Den udøver sit ansvar i samråd og samarbejde med forstander og kontorleder, der er ansvarlige for at tilvejebringe fyldestgørende beslutningsgrundlag for styrelsen. Arbejdsbetingelserne for styrelsen fremgår af Fundatsen for Den frie Lærerskole

Styrelsen består af i alt 11 medlemmer. 7 vælges af og blandt tillidsmandskredsens medlemmer, 1 er valgt af elevforeningen, 2 er valgt af medarbejderne og 1 er valgt af de studerende.

Der afholdes styrelsesmøder ca. 6 gange i løbet af et år.

STYRELSEN BESTÅR AKTUELT  (november 2020)  AF:

Formand for Dansk Friskoleforening
Peter Bendix Pedersen (formand)
Højbolund 3
5600  Faaborg

Friskoleleder
Lone Binzer (næstformand)
Kanslergade 18
5000 Odense C

Efterskolelærer
Britt Voss Bolding
Præstemarken 27
5762 V. Skerninge

Friskolelærer
Louise Frandsen
Møllegårdsvej 31
4340 Tølløse

Højskolelærer
Jakob V. Tybjerg
Skolegade 20
7171 Uldum

Højskolelærer
Poul Erik Fink
Villavej 25
8300 Odder  

Efterskoleforstander
Morten Svane
Drejensvej 118
6000  Kolding

Institutionsleder FGU
Claus Bentsen
Oluf Palmes Alle 39
8200 Århus N.

Kontorassistent
Tina Kornerup Kok
Fiskervænget 18, Dyreborg
5600  Faaborg

Seminarielærer
Ingvar Haubjerg Nielsen
Svendborgvej 15R
5762 V.Skerninge

Lærerstuderende
Lars Petersen
Svendborgvej 69, Ollerup
5762 V. Skerninge