Styrelse

Styrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolen over for Undervisningsministeriet.
Den udøver sit ansvar i samråd og samarbejde med forstander og kontorleder, der er ansvarlige for at tilvejebringe fyldestgørende beslutningsgrundlag for styrelsen. Arbejdsbetingelserne for styrelsen fremgår af Fundatsen for Den frie Lærerskole

Styrelsen består af i alt 11 medlemmer. 7 vælges af og blandt tillidsmandskredsens medlemmer, 1 er valgt af elevforeningen, 2 er valgt af medarbejderne og 1 er valgt af de studerende.

Der afholdes styrelsesmøder ca. 6 gange i løbet af et år.

STYRELSEN BESTÅR AKTUELT  (november 2020)  AF:

Formand for Dansk Friskoleforening
Peter Bendix Pedersen (formand)
Billesgade 17C, st. th.
5000  Odense C.

Højskolelærer
Jakob V. Tybjerg (næstformand)
Skolegade 20
7171 Uldum

Friskoleleder
Lone Binzer
Kanslergade 18
5000 Odense C

Efterskolelærer
Britt Voss Bolding
Præstemarken 27
5762 V. Skerninge

Friskolelærer
Louise Frandsen
Møllegårdsvej 31
4340 Tølløse

Efterskoleforstander
Morten Svane
Drejensvej 118
6000  Kolding

Institutionsleder FGU
Claus Bentsen
Oluf Palmes Alle 39
8200 Århus N.

Viceskoleleder
Lars Erik Storgaard
Peter Bangs Vej 57  4.th.
2000 Frederiksberg

Kontorassistent
Gitte Mørkenborg Olsen
Bærvænget 4
5700 Svendborg

Seminarielærer
Ingvar Haubjerg Nielsen
Svendborgvej 15R
5762 V.Skerninge

Lærerstuderende
Jeppe Ravn Augustsen
Svendborgvej 15A, Ollerup
5762 V. Skerninge