Tillidsmandskreds

Den frie Lærerskole bygger som institution på tillidsmandskredsen, der er en kreds af mennesker, der er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke.

Tillidsmandskredsen på Den frie Lærerskole består af 101 medlemmer som vælges af følgende grupper:

Tillidsmandsmødet vælger min. 52 medlemmer

Elevforeningen for Den frie Lærerskole vælger 20 medlemmer

De ansatte på Den frie Lærerskole vælger 4 medlemmer

De studerende på Den frie Lærerskole vælger 5 medlemmer

Dansk Friskoleforening vælger 4 medlemmer

Efterskoleforeningen vælger 4 medlemmer

Folkeshøjskolernes Forening i Danmark vælger 4 medlemmer

DGI vælger 4 medlemmer

Frie Fagskoler vælger 4 medlemmer

Tillidsmandskredsen pr. november 2020

Tillidsmandsmødet er skolens øverste myndighed, og dets medlemmer er alene bundet af deres overbevisning.

Det er tillidsmandskredsens opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke gennem overordnede beslutninger på tillidsmandsmøderne i henhold til Fundats for Den frie Lærerskole.

Tillidsmandskredsen vælger 7 af de 11 medlemmer i styrelsen for Den frie Lærerskole.

Der holdes ordinært møde i tillidsmandskredsen en gang årligt.