Tillidsmandsmøde 2020

Tillidsmandsmødet i 2020 er den 5. september.

Program for dagen


9.30 – 10.00
stående kaffe i foyer (for de tillidsmænd, der kommer langvejs fra).

10.00 – 11.00 Samling for alle i Foredragssalen
’Om genopdagelse og gentagelse som de frie skolers opgave’
v/Leo Komischke-Konnerup –
chefkonsulent, ph.d. UC-Syddanmark

Hvad skal vi egentlig med de frie skoler? Hvad ville vi mangle hvis de frie skoler ikke fandtes?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål peger Leo Komischke-Konnerup kritisk på de frie skolers pædagogiske og politiske opgave som en opgave, der bestandigt må genopdages og gentages i skolernes pædagogiske og politiske praksis. Hvis de frie skoler mister forståelsen for eller modet til at genopdage og gentage deres pædagogiske og politiske opgave gennem deres konkrete og lokale pædagogiske og politiske praksis – ja så mister de sig selv som frie og folkelige skoler.

11.00 – 12.20 Tillidsmandsmødet og Elevforeningen samles i Foredragssalen til beretning fra formanden for Styrelsen, forstander og studerende samt fælles debat af disse.

12.30-13.30 Frokost.

13.30 – 14.15 Tillidsmandsmødet suspenderes, og der inviteres til fælles oplæg og drøftelse af Fjernundervisning i de frie skole v/Jakob Steensig – underviser på Den frie Lærerskole

Skoleleder Thomas Visby fra V. Skerninge Friskole og lærer Birgitte Rasmussen fra Ryslinge Efterskole, vil sammen med Jakob Steensig pege på erfaringer og udfordringer fra forårets nedlukningsperiode, hvor skolerne var henvist til fjernundervisning og digitale kontakter.

Hvad sker der når fællesskabet, samværet, samtalen, mødet fra dag til dag fjernes fra de frie skoler?

14.15 – 15.30 Tillidsmandsmødet genoptages i Foredragssalen med valgprocedure.

15.40 – 16.15 Fællessang i Foredragssalen v/Carsten Nielsen og studerende.

 

 

Tilmelding til tillidsmandsmødet via hjemmesiden www.laererskolen.dk eller dette link: 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/i8a8jdnt61

senest den 17. august 2020

 

Hvis du som tillidsmand ønsker at deltage i Elevforeningens festmiddag – kan tilmelding og betaling ske i samme ombæring.

(Pris for festmiddag kr. 195,-)

 

Du kan læse beretningerne fra 2019 her:

Styrelsens beretning

Forstanderens beretning

Se hvem der blev valgt til styrelsen og tillidsmandskredsen