Tillidsmandsmøde 2020

Virtuelt Tillidsmandsmøde 2020.

Efter først en udsættelse og siden en ændring til et virtuelt format, så lykkedes det lørdag den 7. november 2020 at afvikle Tillidsmandsmødet. Lidt mere end 40 deltagere var logget ind og deltog i mødet og sikrede dermed, at mødets dagsorden blev afviklet ganske fint.

Sådan må det være i år, men et virtuelt møde savner det personlige møde og samtalerne om den fælles sag, at bedrive en fri læreruddannelse. Og netop i år havde vi glædet os til at berette om ”Frihedens Pædagogik” – et forskningsprojekt, der har til formål at beskrive det alment pædagogiske og fagdidaktiske i Den frie Lærerskoles praksis, og dermed pege på, hvad der kendetegner en bevidst fri pædagogik, der retter sig mod de frie skoler.

Forskningsprojektet er i sin vorden, og skal løbe frem til 2024, hvor Den frie Lærerskole fylder 75 år. Men indtil da er det styrelsens forventninger, at projektet vil give os rigtig meget at tale med hinanden om undervejs. Det ser vi frem til.

Vi glæder os allerede nu til næste års Tillidsmandsmøde lørdag den 4. september 2021.

Med venlig hilsen

Peter Bendix Pedersen
Formand


Du kan læse beretningerne fra 2020 her:

Styrelsens beretning

Forstanderens beretning

Se hvem der blev valgt til styrelsen og tillidsmandskredsen