Tillidsmandsmøde d. 03.09.2022

 Program for dagen 

09.30-10.00: Ankomst og mulighed for en kop kaffe

10:00-11:00: Samling for alle i Foredragssalen

Dannelsesbegrebets betydning for skolens undervisning v. Mette Frederiksen.

Dannelsesbegrebet har stor betydning for den konkrete undervisning i skolen – hvis lærerne vel at mærke har mulighed for og bestræber sig på at levendegøre det. Ellers bliver undervisningen dannelsesforladt. Dannende undervisning indeholder mange forskellige aspekter. I dette oplæg lægges der især vægt på at udfolde, hvordan dannende undervisning kan skabe forbindelse mellem eleven og faget, hvordan dannelsen er funderet i fællesskaber, og hvordan den giver det faglige indhold mening og værdi i sig selv.

Mette Frederiksen (også kaldet den rigtige Mette Frederiksen i skolekredse…) er folkeskolelærer på 27. år, pædagogisk vejleder, forfatter, debattør og foredragsholder. Hun har siddet i ministerielle rådgivningsgrupper og været medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring, og hun har modtaget Danmarks Lærerforenings Stinuspris for i særlig grad at have bidraget til skolens udvikling.

11:00-12:20: Tillidsmandsmødet begynder i Dramasalen med beretninger og økonomi

Elevforeningen kan deltage i denne del af tillidsmands-mødet.

12:30-13:30: Frokost

13:30-14:45: Workshops

Som noget nyt, vil vi gerne invitere Tillidsmandsmødet med ind i nogle af de aktuelle diskussioner på Lærerskolen. Vi ønsker dermed at få Tillidsmandsmødets tanker, idéer og inputs til nogle af de emner, som vi for tiden har overvejelser omkring. Man kan deltage i en af følgende 3 workshops:

  1. Praktikordningen

Praktikken udgør en særlig del af Lærerskolen, men hvordan sikrer vi bedst muligt samarbejdet mellem den studerende, DFL og modtagerskolerne? V. Gitte Madsen

  1. Kvalitetssikring af læreruddannelsen

I skolens Fundats hedder det, at Lærerskolen skal have en procedure for kvalitetssikring, men hvad er kvalitet i en DFL-sammenhæng og hvordan kan den sikres? V. Rasmus Kolby Rahbek

  1. Kursusafdelingen

På DFL har vi en ambition om at blive et kraftcenter for udviklingen i de frie skoler, men hvad er det for behov man har ude på skolerne, og kan der skabes en sammenhæng mellem skoleformerne? V. Bent Hansen.  

14:45-15:30: Tillidsmandsmødet genoptages i Dramasalen med valgprocedure

15:30-16:00: Som afslutning på tillidsmandsmødet serveres stående kaffe for alle i forhallen

Tilmelding til tillidsmandsmødet via hjemmesiden www.laererskolen.dk eller via dette link:
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/iso1093jwx
Senest 15. august 2022.

Hvis du som tillidsmand ønsker at deltage i Elevforeningens festmiddag – kan tilmelding og betaling ske i samme ombæring. (Pris for festmiddag kr. 215,-)