Udvalg

I folkestyrearbejdet på Den frie Lærerskole har udvalgene og udvalgsarbejdet stor betydning.

UDVALG NEDSAT AF STORMØDET
En del af udvalgene er nedsat af stormødet.
Det gælder: biblioteksudvalget, boligudvalget, budgetudvalget, ekskursionsudvalget, forretningsudvalget, gæstelærerudvalget, internationalt udvalg, kostudvalget, paritetisk udvalg, tidsskriftudvalget, udsmykningsudvalget samt årsplansudvalget.

UDVALG NEDSAT AF LÆRERRÅDET
Følgende udvalg er nedsat af lærerrådet: Læreruddannelsesudvalget, fællestimeudvalget og praktikudvalget. Samarbejdsudvalget og lærerrådets arbejdsudvalg (LAU) er beskrevet under den interne samarbejdsaftale.

UDVALG MED MERE UDFØRLIG PRÆSENTATION
Nogle af udvalgene har udbygget deres profil. Det gælder biblioteksudvalget og internationalt udvalg.