Internationalt udvalg

Vi er et udvalg, som arbejder for at fremme det internationale miljø på skolen.

Det gør vi bl.a. igennem praktik og samarbejde med andre lande og organisationer, ved udarbejdelse af en international profil samt ved en global bevidstgørelse indadtil.

Vi arbejder uden kommissorium, hvilket vil sige, at vi er frit stillede til at definere vores opgaver hen ad vejen. Alle kan være med i udvalget.

Samtidig er det en god lejlighed til at arbejde sammen på tværs af årgangene.