Netværk

Netværk

Den frie Lærerskole har igennem mange år haft kontakt til forskellige organisationer og uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet – bl.a.:

Bristol / England (Ed Morris)
Göttingen / Tyskland (Monika Brodnicke)
Norden / Nordplus (Rune Holm)
Mitraniketan / Indien (Thorstein Balle)

Europa-projekt for samarbejde mellem læreruddannelsesinstitutioner ved Universität Paderborn / Tyskland, ved Universitet Helsinki, med skoler i Sverige og med sammenslutning af 5 reformskoler i Graz / Østrig samt Den frie Lærerskole.

Samarbejdet fokuserer på udveksling mellem de 5 lande og på forberedelse af praktikanter – især med hensyn til interkulturel kompetence (Monika Brodnicke)
Det er muligt at bruge disse kontakter i forbindelse med andet end praktik – eks.:

Projektforløbet på 2.årgang
Årsopgaven på 4.årgang
Specialet på 5.årgang