Udvalgets arbejde

Udvalgets arbejde

Da udvalgets sammensætning ændres fra år til år, varierer indholdet af vores arbejde tilsvarende, men overordnet ønsker vi at fremme den internationale dimension på Den frie Lærerskole.

Det sker via:

Foredrag / brug af gæsteforelæsere
Debat
Filmaftener
Fællestimer
Integration af det multikulturelle i undervisningen
Planer om nyt fag i undervisningen – “dansk som andetsprog”.
Inspiration til fremtidig lærervirksomhed
osv.