Skolemødet: Læreruddannelse under lup

Tirsdag d. 26. april 2022 på Den frie Lærerskole i Ollerup

Hvad er Læreruddannelsens opgave? Hvilke lærere har vi brug for i folkeskolen og de frie skoler? Hvilken læreruddannelse har samfundet brug for? Hvorfor er læreruddannelserne blevet en politisk kampplads? Og hvad gør egentlig en god læreruddannelse?

Læreruddannelserne er aktuelt i vælten, og diskussionerne om hvad det er for en opgave, de studerende skal uddannes til og hvad uddannelsen skal indeholde, er mange. Spørgsmålene om Læreruddannelsen er dog ikke kun et anliggende for læreruddannelserne selv. De er spørgsmål til hele samfundet. 

Derfor inviterer vi alle til en fælles debat om de aktuelle udfordringer som læreruddannelserne står overfor, i en tid hvor kravene og forventningerne til skolen – og ikke mindst fremtidens lærer – er under konstant forandring.

På skolemødet sætter vi læreruddannelserne under lup. I debatter og workshops kigger vi nærmere på læreruddannelsens formål, indhold og sigte. Vi diskuterer samfundets krav og forventninger til de kommende lærere. Og vi stiller skarpt på de opgaver, vilkår og udfordringer er lærerlivet er omgivet af.

Skolemødet er for alle – både i og udenfor skolen – der er optagede af forholdet mellem skole og samfund.

Pris for deltagelse inkl. forplejning 200 kr. 

Tilmelding: Meld dig til her

Hent printvenlig version af programmet for dagen her