Skolemødet – Læreruddannelse under lup

Lørdag d. 20. november 2021 kl. 10:00 – 15:30  på Den frie Lærerskole i Ollerup

Hvad er Læreruddannelsens opgave? Hvilke lærere har vi brug for i folkeskolen og de frie skoler? Hvilken læreruddannelse har samfundet brug for? Hvorfor er læreruddannelserne blevet en politisk kampplads? Og hvad gør egentlig en god læreruddannelse?

Spørgsmålene om Læreruddannelsen er dog ikke kun et anliggende for læreruddannelserne selv. De er spørgsmål til hele samfundet. Derfor inviterer vi alle til en fælles debat om de aktuelle udfordringer som læreruddannelserne står overfor, i en tid hvor kravene og forventningerne til skolen – og ikke mindst fremtidens lærer – er under konstant forandring.

På skolemødet sætter Den frie Lærerskole, i samarbejde med Grundtvigsk Forum og Det frie Skoleråd, læreruddannelserne under lup. I debatter og workshops kigger vi nærmere på læreruddannelsens formål, indhold og sigte. Vi diskuterer samfundets krav og forventninger til de kommende lærere. Og vi stiller skarpt på de opgaver, vilkår og udfordringer er lærerlivet er omgivet af.

På dagen vil der være fælles plenum debatter om læreruddannelsernes indhold og om læreruddannelserne i et uddannelsespolitisk perspektiv. Og der vil være workshops, der kigger på skolens og læreruddannelsens frihed, lytter til de studerendes stemmer, diskuterer lærerfaglighed anno 2021 og spørger ind til forskellige skoleformers behov for læreruddannelse. 

Skolemødet er for alle – både i og udenfor skolen – der er optagede af forholdet mellem skole og samfund.

Pris for deltagelse inkl. forplejning 100 kr. 

Tilmelding: Meld dig til her

 

 

PROGRAM

9.30:  Ankomst og kaffe

10.00  Velkomst

10.05  Morgensamling

10.20: Oplæg til debat: Udfordringer til læreruddannelsen v. Hans Dorf (DPU)

10.35  Læreruddannelsens indhold: Hvad består en god læreruddannelse af?

Samtale mellem Hans Dorf (DPU), Kirsten M. Andersen (Formand, Grundtvigsk Forum), Caroline Holdflod (formand, Lærerstuderendes Landsforening) og Rasmus Kolby Rahbek (forstander, Den frie Lærerskole).

11.45  Opsamling fra debatten 

12.15  Spisefrikvarter

13.00  Samtalecaféer:

1.   De lærerstuderendes stemmer. Hvad synes de lærerstuderende om deres uddannelser? Hvad har betydning for skabelsen af en læreridentitet? Hvad ønsker de for fremtidens uddannelse? V. Caroline Holdflod (formand, Lærerstuderendes Landsforening) samt lærerstuderende fra UCL og Den frie Lærerskole. 

2.  Frihed til fælles bedste: En samtale om en fri skole og en fri læreruddannelse. Hvad betyder det at skolen er fri? Hvilken frihed har skolen brug? Hvordan skal en læreruddannelse være fri? Er frihed kun noget for de frie skoler? Niels Jakob Pasgaard (VIA), Leo Komischke-Konnerup (Uddannelsesdirektør, Karise Fonden), og Thorstein Balle (seniorforsker, Grundtvig Centeret).

3.  Læreren mellem kald og profession – lærerfaglighed anno 2021 Hvad er en lærer i dag, hvad skal en lærer i dag, hvad kan en lærer i dag? Hvilke opgaver, vilkår og udfordringer er lærerlivet omgivet af? Monika Lendal Jørgensen (næstformand Frie Skolers Lærerforening), Pia Henriksen (Folkeskolelærer), Jon Venzel Sønderby (skoleleder).

4.  Læreruddannelse – de frie skolers behov: Jakob Ringgaard (skoleleder Ollerup Friskole), Mette Sanggaard (forstander Ollerup Efterskole), og Jasper Gramkow Mortensen (forstander Oure Højskole).

14.30 Læreruddannelserne i et uddannelsespolitisk perspektiv. 

Paneldebat med Marianne Jelved (Radikale), Alexander von Oettingen (Rektor, UC Syd), Bo Hansen (borgmester, Svendborg) og Torben Vind Rasmussen (Efterskolerne).

15.30 Afslutning og tak for i dag!

15.45 Rundvisning:

 Umiddelbart efter skolemødet er det muligt at få en rundvisning på Lærerskolen, for dem der ikke har besøgt skolen før. Rundvisningen vil vare ca. 30 min.

(Der tage forbehold for ændringer i programmet)