Skoler i en global verden 

– lærerens interkulturelle kompetencer

 

Bliv opgraderet på alle fronter i forhold til skolens internationale dimension og lærernes arbejde med at skabe rum for elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer.

 

Målgruppe: 

Lærere/ledere på folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og højskoler

 

Mål og indhold så deltagerne:

·      Kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse

·      Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes globale dannelse.

·      Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark

·      Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af – og tilgang til det internationale, herunder have kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, herunder ansøgningsproces til Erasmus+ og NordPlus.

·      Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og global dannelse.

·      Kan formidle et bredt kultursyn.

·      Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk

·      Kan formidle og vidensdele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.

 

Hvor & hvornår

Kursuscenter Borgen, Den frie Lærerskole i Ollerup:                                                                          

Internat: onsdag den 21/9 kl.12.30 – fredag den 23/9 kl.12.30

Opsamling: onsdag den 7/12 kl.10.00 – 15.30

Undervisere: 

Iben Jensen, Professor (mso) Institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet, KBH. Forfatter til bøgerne: Grundbog i Kulturforståelse og Global Dannelse – praksis og potentialer på danske efterskoler.

Britt Stochholm, Master i Fremmedsprogspædagogik, seminarielærer på Den frie Lærerskole

Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening

 

Pris: Kommer snart

 

Du kan søge Statens Kompetencefond om støtte til kurset: https://kompetenceudvikling.dk/fonden/