Den frie Lærerskole søger en underviser i dansk pr. 1. august 2021

Vi søger en underviser med relevant uddannelsesmæssig baggrund på videregående niveau og med praktiske erfaringer fra undervisning i grundskolen.
Vi forventer lyst og vilje til at indgå i en praksisnær uddannelse, hvor velbegrundet faglighed,
demokratisk dannelse, livsoplysning og professionsidentitet er nøglebegreber.

Uddannelsen er tilrettelagt i et levende og udfordrende undervisningsmiljø med klare
forventninger til faglig tyngde og varierede og eksperimenterende undervisningsforløb.

Du skal være et rummeligt menneske overfor skolens virkelighed og de studerendes
forskellighed, og du skal kunne arbejde med danskfaget i forhold til hele uddannelsens kultur.

Ud over linjefaget Dansk indeholder stillingen undervisning i fællesfagene Sproget og Fortælling
samt vejledning i forbindelse med større opgaver, praktik samt særlige undervisningsforløb.

 

Linjefaget Dansk
Sammen med en kollega skal du dække alle grundskolens områder.
Vi søger primært en person med erfaring og stærk faglig viden om begynderundervisning og undervisning på mellemtrinnet. Dertil vil erfaring med undervisning i multimodale
produktioner samt kendskab til undervisning af tosprogede og / eller undervisning af børn og unge med komplicerede læringsforhold som f.eks. dysleksi være gode supplerende
kompetencer.

Sproget 1. årgang
Fællesfagene reflekterer over mennesket og verden og sigter på udviklingen af den
studerendes personlighed i forhold til lærerarbejdet.
Sproget arbejder ud fra temaerne: Identitet og Sprog, Tekst og Fremtrædelse.

Fortælling 2. årgang
De frie skoler har en lang tradition for at bruge fortælling som en central dimension i såvel
undervisningen som i skolens fællesskab. Du skal sammen med to kollegaer undervise de
studerende i at kunne bruge den klassiske fortælletradition og nyudviklingen indenfor
området aktivt i deres kommende virke som lærere.

Stillingen er i studieåret 2021-22 berammet til 75% beskæftigelse.
Fra studieåret 2022-23 vil stillingen være berammet til 90% beskæftigelse. 

Ansættelse sker i henhold til cirkulære om overenskomst for akademikere i staten. 

Ansøgningsfrist: 27. april 2021.

Ansættelsessamtaler i uge 18.

Elektronisk ansøgning til: stillinger@laererskolen.dk

Se mere om uddannelsen på www.laererskolen.dk