Verdensborger​

“Verdensborger” er en studiekreds på Den Frie Lærerskole.

Ideen
Ideen til studiekredsen opstod, da der hvert år er studerende som søger fællesskab på tværs af årgangene omkring globale emner.
Dette initiativ skal styrkes, fordi der er frie skoler hvor denne viden kan blive brugt, bl. a. på verdensborgerlinien på Krogerup Højskole og Flakkebjerg Efterskole.

Studiekredsen arbejder ud fra skolens fundats § 3, at inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og global forståelse.
Desuden arbejder studiekredsen efter Den frie Lærerskoles 5. værdiudsagn der siger, at der gennem praksis skal gives de studerende forståelse for begreberne folkelighed, folkestyre og det fælles bedste.

Formål
Formålet for studiekredsen er både at udvikle egne færdigheder indenfor området globalpolitisk forståelse, samt diskutere konkrete undervisningsforslag og forskellige didaktiske vinkler i forhold til temaet.
Indhold og metoder

Indhold
Vi ønsker at studere globale problemstillinger og evt. løsninger indenfor et bredt felt. Derudover at arbejde mere udenfor skolen, fx ved at besøge steder hvor der sker noget interessant.