Beskriv kort din uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund og hvorfor du ønsker denne PD-uddannelse. Hvis du kun
  ønsker et enkelt modul i denne PD-uddannelse, vil vi gerne høre, hvorfor du har interesse i netop dette modul.

  En hel PD består af 60 ECTS med følgende opbygning:
  Obligatoriske moduler:
  Pædagogisk viden og forskning på 10 ECTS.
  Undersøgelse af pædagogisk praksis på 5 ECTS.
  Afgangsprojektet på 15 ECTS.
  Tre valgfrie moduler på i alt 30 ECTS.
  Sæt kryds ved de moduler du agter at fuldføre i denne PD uddannelse. Ved kryds i flere moduler, vil vi kontakte dig i semesteret inden det aktuelle PD-modul mht. tilmelding.

  Obligatorisk

  Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)

  Valgfrie moduler i denne PD

  Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis (10 ECTS)Dramapædagogik (10 ECTS)Scenekunst med børn og unge (10 ECTS)Scenekunst med voksne og ældre (10 ECTS)

  Obligatorisk

  Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)Afgangsprojektet (15 ECTS)

  Finansiering af uddannelsen

  Vedrørende seminar


  Indsend dokumentation

  Adgangsgivende eksamen

  Mindst to års relevant praksiserfaring (underskrevet af arbejdsgiver):

  Realkompetencevurdering:

  Anden form for kvalifikation:

  Evt. dokumentation for andre fuldførte PD-moduler: