iPad i undervisningen - Basiskursus

Kommunikation og fremstilling er centrale temaer i skolens fag. I den forbindelse kan brugen af digitale værktøjer være med til at understøtte og fremme den daglige undervisning. Men et didaktisk og velovervejet brug af digitale teknologier stiller store krav til lærerens og elevens kompetencer. Arbejdsformen fordrer bl.a. kompetencen til at afstemme indhold og virkemidler efter budskab og modtager. Samtidig skal både lærere og elever beherske de tekniske muligheder til et niveau, der sætter indholdet og fagligheden i centrum.

 

Forløbet er et grundkursus og har som mål, at sætte kursisterne i stand til at arbejde undersøgende, skabende og kommunikativt i en skolefaglig kontekst.

 

Dette kursusforløb er rettet mod nye undervisere, samt undervisere der har brug for en genopfriskning i brugen af iPads i den daglige undervisning.

 

På dette kursusforløb klædes du på til at:

 

  • kunne anvende iPad i en undervisningskontekst
  • facilitere og motivere elevernes læring og kreativitet.

 

  • styrke elevernes evne til formidling og fremstilling via digitale medier.

 

  • at lade teknologien understøtte en undersøgende og skabende tilgang til undervisningen.

 

Desuden vil du få inspiration til: 

 

  • konkrete ideer til brugen af iPads i den daglige undervisning.
  • metoder og arbejdsgange til deling og evaluering af elevproduktioner.

Kursusforløbet er fordelt på to moduler

 

Modul 1:  15.11. 2022

 

iPad´ens fulde potentiale forudsættes et kendskab til de elementære funktioner og arbejdsgange. Modul 1 er en introduktion på begynderniveau. Modul 1 har hovedvægten på de helt basale funktioner samt de pædagogiske og didaktiske muligheder iPad´en stiller til rådighed. Dette moduls primære mål er at skabe tryghed og overblik i brugen af iPad i en undervisningskontekst.

 

I løbet af dette kursusmodul vil du blive fortrolig med de grundlæggende funktioner og arbejdsgange. Samtidig giver dette modul dig kompetencer, der gør den daglige brug af iPad lettere og mere effektiv.

 

Modul 2: 15.12.2022

 

Modul 2 følger op på de kompetencer du har opøvet i modul 1. Vi arbejder med eleven som medskaber og producent i kreative og faglige processer. Vi flytter fokus fra en forbruger tilgang til iPad til, at underviserne sammen med eleverne arbejder med en skabende tilgang.

 

Modul 2 har til formål at give deltagerne mod på arbejdet med visuelle og auditive produktioner samt skabe en bevidsthed om hvilke fordele og udfordringer disse stiller i den daglige undervisning. På kurset vil vi inddrage  begreber som: Eleven som producent, Flipped Classroom og Blended Learning.

 

Underviser: Jakob Steensig (Underviser i Mediefag på Den frie Lærerskole)

 

Pris: 5000 kr (Inkl. forplejning)

 

Tilmeld dig her