Friluftslivskurser

Instruktør- og inspirationskurser

Den frie Lærerskole i Ollerup tilbyder instruktør-uddannelser og inspirationskurser i Friluftsliv.

Kajakkurserne følger Dansk Kano og Kajak Forbunds standarder for kajakuddannelse og kanokurserne følger Dansk Kanosamråds standarder for Kanoinstruktøruddannelser.
Alle instruktørerne er både erfarne, veluddannede og har arbejdet med undervisning i kano/kajak i skolesammenhænge.

Vandaktivitetskurserne foregår enten på Davinde Sø, ved Thurøbund eller Ballen tæt på Den frie Lærerskole på Fyn. På 2-dages kurserne er der mulighed for overnatning i shelter eller telt. Læs mere om hvert enkelt kursus på Kano og Kajak kurser, hvor du også kan tilmelde dig.

I samarbejde med Røde Kors tilbyder vi også 8 timers kursus i ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”. Kurset er målrettet vandaktiviteter og et krav ved alle kano- og kajakinstruktørkurserne. Det varer en dag og foregår på Den frie Lærerskole. Læs mere under 1.hjælpskurser.

Vi arrangerer også målrettede kurser for en enkelt eller flere skoler, der ønsker et uddannelsesforløb for en gruppe lærere. Vi trækker på mange dygtige instruktører og kan arrangere instruktørkurser på de tidspunkter og steder, der passer jer bedst.

Vi tilbyder også inspirationskurser med flere friluftslivstemaer, som er målrettet pædagogisk personale, hvor man på en dag kommer omkring tre-fire temaer. Kurserne foregår på Den frie Lærerskole i Ollerup. 

Vil du vide mere, så kontakt uddannelsesleder Bent Hansen på mail: bent@laererskolen.dk eller mobil: 61 69 08 75.