Basiskursus i vejledning​

Efterskolens vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Den tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Efterskolens kostskolemiljø og fællesskaber danner et særligt og meget væsentligt rum for vejledningen, hvor der er mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og – aktiviteter.

Vejledningen kræver derfor et godt internt samarbejde mellem skolens personale, men også et eksternt med kommunale vejledere og ungdomsuddannelser, ligesom forældrene også er en vigtig del af dette samarbejde.

Det stiller krav til efterskolen og vejlederne, at kunne begrunde efterskolens vejledningspraksis samt at have metoder til at udføre den.

Målgruppe: 
Nye vejledere i efterskolen, samt vejledere i efterskolen med max. 2 år som vejledere. Det kan være en fordel at “være føl” et års tid inden kursusstart, men ingen betingelse.

Målet for basiskursus i vejledning er:

  • at tilegne sig viden om Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledningens fagområder
  • at kunne analysere, organisere og udvikle vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud, værdigrundlag og traditioner 
  • at kunne indgå i samarbejdsrelationer i det interne samarbejde på skolen, og det eksterne samarbejde med kommunale vejledere og ungdomsuddannelser, samt med forældrene
  • at kursisterne motiveres og tilegner sig studiekompetencer til yderligere efteruddannelse på diplomniveau i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning


Indholdet i hovedtræk:

  • Karriere- og vejledningsteorier, vejledningstilgange og -metoder, herunder den individuelle vejledningssamtale, undervisningsbaseret vejledning og     gruppevejledning
  • Vejledningens etik og etiske dilemmaer i vejledningen
  • Efterskolens vejledningspraksis i forhold til skolens samlede tilbud og de unges overgange, -herunder indhold, organisering og vejledningsaktiviteter
  • Vejlederrollen i det interne og eksterne samarbejde
  • Uddannelsesplanen, herunder Optagelse.dk
  • Forældresamarbejde


Internater i foråret 2022 (kurset er fuldtegnet):

Mandag den 7.3.2022 kl. 10:00 – onsdag den 9.3.2022 kl. 13:00.
Mandag den 2.5.2022 kl. 10:00 – onsdag den 4.5.2022 kl. 13:00.
I mellem internatkurserne arbejder kursisterne, med udgangspunkt i egen vejledningspraksis, med et projekt.

Internater i efteråret 2022:

Onsdag den 5.10.2022 – fredag den 7.10.2022.
Onsdag den 30.11.2022 – fredag den 2.12.2022.  

Tilmelding til efterårs internater her

Sted:
Den frie Lærerskole i Ollerup ved Svendborg.
Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Lærerskolens kursusafdeling. De daglige måltider og undervisningen finder sted i Den frie Lærerskoles kursuscenter Borgen.

Tilrettelæggelse:
Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Den frie Lærerskole.

Antal undervisningslektioner:
50 undervisningstimer, 10 timer til forberedelse samt 10 timer til arbejde i mellem de to internater. Mellemtidsarbejdet består af et mindre selvstændigt formuleret vejledningsprojekt, samt en mindre besøgs-/interviewopgave på en erhvervsuddannelse. I alt 70 timer.  

Undervisere:
Miriam Dimsits, cand. mag. i æstetik & kultur og Master i vejledning, konsulent i karrierevejledning hos Alt om Karriere
Trine Lippert, lektor, cand.pæd., University College Lillebælt
Bjarne Frandsen, lærer og vejleder, Viby Efterskole.
Lis Brok-Jørgensen, vejlederkonsulent i Efterskoleforeningen
Mette Førby Larsen, lærer og vejleder, Bjergsnæs Efterskole

Økonomi:
Kr. 11.125,- (ex. moms). Prisen omfatter undervisning, vejledning, logi på enkeltværelse, alle måltiderne.
Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. Der kan komme en mindre stigning i kursusafgiften.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Den frie Lærerskole, sekretær Gitte Mørkenborg Olsen – gmo@laererskolen.dk eller 6224 1066.

Bent Hansen, kursusleder.