Basiskursus, vejledning i efterskolen og frie fagskoler

Efterskolernes og Frie Fagskolers vejledning indgår som en integreret dimension i kostskoleformens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Den tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Efterskolernes og Frie Fagskolers kostskolemiljø og fællesskaber danner et særligt og meget væsentligt rum for vejledningen, hvor der er mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og – aktiviteter.

Vejledningen kræver derfor et godt internt samarbejde mellem skolens personale, men også et eksternt med kommunale vejledere og ungdomsuddannelser, ligesom forældrene også er en vigtig del af dette samarbejde.

Det stiller krav til skolen og vejlederne, at kunne begrunde efterskolens og den frie fagskoles vejledningspraksis, samt at have metoder til at udføre den.

Målgruppe: 
Nye vejledere i efterskolen og frie fagskoler, samt vejledere med max. 2 år som vejledere. Det kan være en fordel at “være føl” et års tid inden kursusstart, men ingen betingelse.

Målet for basiskursus i vejledning er:

  • at tilegne sig viden om Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledningens fagområder
  • at kunne analysere, organisere og udvikle vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud, værdigrundlag og traditioner 
  • at kunne indgå i samarbejdsrelationer i det interne samarbejde på skolen, og det eksterne samarbejde med kommunale vejledere og ungdomsuddannelser, samt med forældrene
  • at kursisterne motiveres og tilegner sig studiekompetencer til yderligere efteruddannelse på diplomniveau i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning


Indholdet i hovedtræk:

  • Karriere- og vejledningsteorier, vejledningstilgange og -metoder, herunder den individuelle vejledningssamtale, undervisningsbaseret vejledning og gruppevejledning
  • Vejledningens etik og etiske dilemmaer i vejledningen
  • Efterskolens vejledningspraksis i forhold til skolens samlede tilbud og de unges overgange, -herunder indhold, organisering og vejledningsaktiviteter
  • Vejlederrollen i det interne og eksterne samarbejde
  • Uddannelsesplanen, herunder Optagelse.dk
  • Forældresamarbejde
 

Internater i foråret 2023

onsdag den 08.Marts.2023 – fredag den 10.Marts .2023.

mandag den 01.maj.2023 – onsdag den 03.Maj. 2023.  

Imellem internatkurserne arbejder kursisterne, med udgangspunkt i egen vejledningspraksis, med et projekt.

Sted:
Den frie Lærerskole i Ollerup ved Svendborg.
Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Lærerskolens kursusafdeling. De daglige måltider og undervisningen finder sted i Den frie Lærerskoles kursuscenter Borgen.

Tilrettelæggelse:
Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Den frie Lærerskole.

Antal undervisningslektioner:
50 undervisningstimer, 10 timer til forberedelse samt 10 timer til arbejde imellem de to internater. Mellemtidsarbejdet består af et mindre selvstændigt formuleret vejledningsprojekt, samt en mindre besøgs-/interviewopgave på en erhvervsuddannelse. I alt 70 timer.  

Undervisere:
Miriam Dimsits, cand. mag. i æstetik & kultur og Master i vejledning, konsulent i karrierevejledning hos Alt om Karriere.
Bjarne Frandsen, lærer og vejleder, Viby Efterskole.
Mette Førby Larsen, lærer og vejleder, Bjergsnæs Efterskole.
Helene Valgreen, Chefkonsulent Uddannelsesvejledning, Efterskoleforeningen.

Økonomi:
Kr. 12.500,- (ex. moms). Prisen omfatter undervisning, vejledning, logi på enkeltværelse, alle måltiderne.
Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. Der kan komme en mindre stigning i kursusafgiften.

Der kan søges om støtte til dette kursus via Den Statslige Kompetencefond. Næste ansøgningsrunde åbner tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 10.00

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Den frie Lærerskole, sekretær Gitte Mørkenborg Olsen – gmo@laererskolen.dk eller 6224 1066.

Bent Hansen, kursusleder