Gøremålsdidaktisk kursus for lærere i Frie Fagskoler 

Frie Fagskoler ønsker at skærpe den pædagogiske profil på skoleformens særlige kendetegn: Den praktiske tilgang til læring – gøremålspædagogikken.

Gøremålspædagogikken er et resultat af en lang undervisningstradition i Frie Fagskoler, og derfor er der behov for et mere indgående kendskab til den pædagogiske baggrund, så deltagerne tydeligt kan kommunikere og begrunde, hvad styrkerne er og samtidigt forstærke mulighederne for udvikling af gøremålspædagogikken til gavn for elevernes udbytte af undervisningen.

Kurset skal kompetenceudvikle deltagerne uanset faglig baggrund og videreudvikle på den gøremålspædagogiske tilgang og internalisere den i endnu højere grad i al undervisning, både i linjefag og i den boglige undervisning.

Målgruppe: Kurset henvender sig til alle lærere i Frie Fagskoler, både til dem som har en håndværksmæssig baggrund uden større pædagogisk uddannelse, og til dem med en pædagogisk uddannelse, der ønsker at videreudvikle den gøremålspædagogiske tilgang.

Formål: Der tages afsæt i konkrete arbejdserfaringer og muligheder for at udvikle fremtidig undervisningspraksis på baggrund af ny viden og teoretiske perspektiver, som styrker kompetencer til at organisere, igangsætte, gennemføre og lede pædagogiske processer inden for den gøremålspædagogiske tilgang. 

Kursisterne arbejder med deres kompetencer i professionelt pædagogisk relationsarbejde.

Kursisterne lærer om og arbejder med at anvende didaktiske valg, der styrker de kollaborative læreprocesser til gavn for elevernes udbytte af undervisningen.

Lærings- og vidensmål

Viden om

 • Gøremålspædagogik
 • Pædagogisk relationsarbejde
 • Ungdomskultur
 • Didaktik – at gøre undervisningen til genstand for overvejelse, evaluering og refleksion.
 • Dannelsesopgaven. “Hvorfor gør vi, som vi gør i undervisningen?”
 • Konkrete undervisningsaktiviteter
 • Kollaborative læreprocesser, både elev/lærer, elev/elev og lærer/lærer imellem.

 

Færdigheder

 • Formidle gøremålspædagogiske indsatser
 • Anvende didaktiske valg, der styrker de kollaborative læreprocesser, både elev/lærer, elev/elev og lærer/lærer imellem.
 • Evaluere pædagogiske indsatser

 

Kompetencer

 • Styrke lærerens evne til at indgå i samarbejde om gøremålspædagogiske udviklingsprojekter.
 • Evaluere de pædagogiske indsatser omkring gøremålsundervisningen.
 • Udvikle, gennemføre og evaluere egen praksis tilpasset elevgruppe og pædagogiske mål/værdier.
 • Kommunikere, eksplicitere og formidle viden om lærerens muligheder i gøremålspædagogisk praksis 

 

Overordnede temaer for kurset

 • Gøremålspædagogik
 • Ungdomskultur og relationsarbejde.
 • Didaktik – at gøre undervisningen til genstand for didaktiske overvejelser, evaluering og refleksion.
 • Dannelsesopgaven. “Hvorfor gør vi, som vi gør i undervisningen?

 

Form

 • Foredrag, diskussion og vekslende arbejdsformer, hvor deltagerne er aktive og også inddrager egne undervisningsforløb til egen og fælles refleksion over praksis. 
 • Praktiske forløb, hvor teorien ekspliciteres og omsættes til praksis.
 • Kurset afvikles over introdag, et 3-dages og et 2-dages-internat, hvor der foregår ”hjemmearbejde” mellem undervisningsgangene.

 

Kursusdatoer i 2022

Introdag: mandag den 29.8. kl.10:00-16:00
1. internat: onsdag den 14.9. kl. 12:20 – fredag den 16.9. kl. 12:15.
2. internat: onsdag den 16.11. kl. 10:00 – torsdag den 17.11. kl. 15:30.

Sted:
Den frie Lærerskole i Ollerup ved Svendborg.
Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Lærerskolens kursusafdeling. De daglige måltider og undervisningen finder sted i Den frie Lærerskoles kursuscenter Borgen.

Tilrettelæggelse:
Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Foreningen af Frie Fagskoler og Den frie Lærerskole.

Antal undervisningslektioner:
41 undervisningstimer, 10 timer til forberedelse, samt 10 timer til arbejde imellem de to internater. Mellemtidsarbejdet består af mindre undersøgelsesarbejde af egen praksis og beskrivelse af undervisningsforløb.  

Undervisere:
Marieke Brinck: Underviser på Den frie Lærerskole i pædagogik, psykologi og didaktik 

Lars Hansen: Underviser på Den frie Lærerskole i Håndværk & Design samt Friluftsliv, Udeskole. 

Økonomi:
Kr. 11.125, – (ex. moms). Prisen omfatter undervisning, vejledning, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der kan søges individuel støtte gennem Kompetencefonden.
Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Den frie Lærerskole, sekretær Gitte Mørkenborg Olsen – gmo@laererskolen.dk eller 6224 1066.

Bent Hansen, kursusleder.

Da kurset er overtegnet, vil det være en tilmelding til en venteliste.
Tilmelding til venteliste: Klik her

Info om Den Statslige Kompetencefond: Klik her