Gøremålsdidaktisk kursus


Gøremålsdidaktikken forsøger at tilrettelægge praktisk undervisning, så eleven kommer til at knytte erfaringer fra de praktiske gøremål med den lærte teori. 

 

Kurset giver deltagerne uanset faglig baggrund mulighed for at videreudvikle den gøremålsdidaktiske tilgang, så den kan inddrages i både den praktiske og i den boglige undervisning.

 

Kurset henvender sig både til dem, som har en håndværksmæssig baggrund uden større pædagogisk uddannelse, og til dem med en pædagogisk uddannelse, der ønsker at videreudvikle den gøremålsdidaktiske tilgang.

Kursusindhold

 

·      Med afsæt i konkrete arbejdserfaringer udvikles undervisningspraksis på baggrund af ny viden og teoretiske perspektiver

·      Kollaborative læreprocesser

·      Gøremålsdidaktik

·      Pædagogisk relationsarbejde og ungdomskultur

·      Ungdomskultur og relationsarbejde.

·      Foredrag, diskussion og vekslende arbejdsformer, hvor deltagerne er aktive og også inddrager egne undervisningsforløb til egen og fælles refleksion over praksis. 

·      Praktiske forløb, hvor teorien ekspliciteres og omsættes til ny praksis.

Tid F24

1. internat: torsdag den 18. januar kl.10:30 – fredag den 19.januar. kl.12:30 
2. internat: mandag den 26. februar kl. 10:30 – onsdag den 28. februar kl. 12:30
3. internat: torsdag den 18. april kl. 10:30 – fredag den 19. april kl. 12:30 

Sted
Den frie Lærerskole i Ollerup ved Svendborg.
Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Lærerskolens kursusafdeling.

Tilrettelæggelse
Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Foreningen af Frie Fagskoler og Den frie Lærerskole.

 

Antal undervisningslektioner
41 undervisningstimer, 10 timer til forberedelse, samt 10 timer til arbejde imellem de to internater. Mellemtidsarbejdet består af mindre undersøgelsesarbejde af egen praksis og beskrivelse af undervisningsforløb.  

Undervisere
Marieke Brinck: Underviser på Den frie Lærerskole i pædagogik, psykologi og didaktik 

Lars Hansen: Underviser i håndværk og design 

Pris
Kr. 13.000 kr. + moms. Prisen omfatter undervisning, vejledning, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 

 

Sidste frist for tilmelding 1. november 2023

Du kan søge kompetencefonden om økonomisk støtte til kurset, bøger og transport.

Statens Kompetencefond (link) https://kompetenceudvikling.dk/fonden/