Generel opbygning af en Pædagogisk Diplomuddannelse​

Hvad er en pædagogisk diplomuddannelse?

En udfordrende og fleksibel videreuddannelse for professionelle.
En Pædagogisk diplomuddannelse – PD – styrker din faglige viden og dine kompetencer til at analysere, forstå og håndtere komplekse problemstillinger.

Professionel videreuddannelse

Uddannelsen er et tilbud om professionel kompetenceudvikling inden for pædagogik, undervisning, supervision, ledelse eller organisationsudvikling.
I PD uddannelsen kan du arbejde med udfordringer og udviklingstendenser i pædagogisk praksis.
Du kan bruge uddannelsen til at specialisere dig på et særligt fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt eller organisatorisk felt. Eller du kan kvalificere din evne til at få øje på, håndtere og dokumentere vanskeligheder og muligheder på tværs af fag, institutioner og sektorer. 

En Pædagogisk diplomuddannelse

  •  er kompetencegivende
  •  er modulopbygget og omfatter 60 ECTS-point
  •  kan tages både som fuldtids- og deltidsuddannelse
  •  kan gennemføres indenfor en uddannelsesretning eller sammensættes fleksibelt med kombinationer af   moduler fra forskellige PD  uddannelser eller med moduler fra andre diplomuddannelser.

En PD kan gennemføres som et individuelt udannelsesforløb. Moduler fra PD uddannelserne kan også bruges som ramme om fælles kompetenceudvikling på en arbejdsplads.

Strukturen på en Pædagogisk Diplomuddannelse