Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af ANSOEGNINGSFRIST-2

VIDEREUDDANNELSE

PD: ANVENDT SCENEKUNST​

Den frie Lærerskole i Ollerup og Univercity College Lillebælt udbyder i 2019 – 2021 en Pædagogisk Diplomuddannelse i Anvendt Scenekunst.

Hvert modul er bygget op om to internater, der finder sted på Den frie Lærerskole. Der er mulighed for at tage en hel Pædagogisk Diplomuddannelse i Anvendt Scenekunst, hvilket så indebærer, at man også skal have de obligatoriske moduler. Endvidere kan diplomuddannelsen i Anvendt Scenekunst kombineres med moduler fra andre PD-uddannelser og diplomuddannelser.


Formål:

Uddannelsesretningens formål er at bibringe den studerende personlige og faglige kompetencer i arbejdet med scenekunst indenfor det pædagogiske område.


Mål for læringsudbytte:

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:


For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden


Færdigheder


MODULERNE i ANVENDT SCENEKUNST

Modul 1: Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis
Modul 2: Dramapædagogik
Modul 3: Scenekunst med børn og unge
Modul 4: Scenekunst med voksne og ældre


Undervisningsplan og litteraturliste

Til hvert modul planlægges en undervisningsplan med litteraturliste, der vil være tilgængelig i god tid før modulstart.


Undervisere og vejledere

Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Hanne Kirk. Modulansvarlig. Cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der udover vil der være gæsteundervisere til specifikke temaer.


Økonomi:

Prisen kan findes på det enkelte moduls side.

Undervisningen omfatter 36 undervisningstimer på hvert modul fordelt over 2 internater. I tilknytning til opgaveskrivning, projektforberedelse, mv., er der afsat 2 vejledningstimer til hver studerende.


Ansøgning om optagelse:

Elektronisk ansøgningsskema: Hent her


Kontakt:

Yderligere spørgsmål til indholdet af modulerne i Anvendt Scenekunst, undervisning og studievejledning, kan rettes til:
Hanne Kirk:  e-mail: hk@laererskolen.dk

Øvrige spørgsmål vedr. internaterne, ansøgning om optagelse, kost/logi, økonomi, mv.,kan rettes til Den frie Lærerskole administration:
Gitte Mørkenborg Olsen: e.mail: kontor@laererskolen.dk

Læs folder om Anvendt Scenekunst: HER

Læs samtalen med Hanne Kirk i Friskolebladet: ”De frie skoler elsker drama”.