Modul 2: Dramapædagogik​

10 ECTS. Ekstern Prøve.

Læringsmål:

Den studerende

  • Kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og scenekunst- pædagogiske forløb
  • kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag
  • kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik
  • har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
  • har viden om æstetiske læreprocesser
  • har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer
  • kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske metoder


Internater efteråret 2023:

Dato kommer senere.


Eksamen:

Eksamen finder sted på Den frie Lærerskole, Borgen. Dato kommer senere.


Sted:

Undervisningen afholdes på Den Frie Lærerskole i Ollerup


Undervisere:

Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Kursusleder
Merete Sørensen, Ansat UC Sjælland. Ph.d. om leg, æstetisk læring, drama og inklusion. 


Pris:

Kr. 13.050,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular kan udfyldes HER
Ansøgningsfrist: Den 01.06.2023


Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder Bent Hansen bent@laererskolen.dk