Modul 2: Dramapædagogik​

10 ECTS. Ekstern Prøve.

Læringsmål:

Den studerende

  • Kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og scenekunst- pædagogiske forløb
  • kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag
  • kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik
  • har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
  • har viden om æstetiske læreprocesser
  • har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer
  • kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske metoder


Internater efteråret 2021:

Studieperiode: 08.09.2021 – 14.01.2022.

Onsdag den 08.09 kl. 12.00 – fredag den 10.09. 2021 kl. 13.00.
Onsdag den 03.11 kl.12.00 – fredag den 05.11.2021 kl. 13.00.
Aflevering af opgave: tirsdag den 14.12.2021.


Eksamen:

Eksamen finder sted fredag den 14. januar 2022 på Den frie Lærerskole, Borgen fra kl. 9.00.


Sted:

Undervisningen afholdes på Den Frie Lærerskole i Ollerup


Undervisere:

Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Kursusleder
Merete Sørensen, Ansat UC Sjælland. Ph.d. om leg, æstetisk læring, drama og inklusion. 


Pris:

Kr. 13.050,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular kan udfyldes HER
Ansøgningsfrist: Den 01.06.2021


Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder Bent Hansen bent@laererskolen.dk