Modul 3: Scenekunst med børn og unge​

10 ECTS. Intern prøve.

Læringsmål

Den studerende:

  • kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med børn og unge
  • kan varetage samskabende processer, fx. devising
  • har kendskab til dansk scenekunst for børn og unge
  • kan reflektere over scenekunstens betydning for børn og unges kulturelle identitetsdannelse
  • har indsigt i scenekunstens muligheder i skole og institutioner
  • kan mestre scenekunstproduktion med børn og unge
  • kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
  • kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg

Internater efteråret 2022:

Studieperiode: 07.09.2022 – 13.01.2023

Onsdag den 07.09.2022 kl. 12.00 – fredag den 09.09.2022 kl. 13.00.

Onsdag den 02.11.2022 kl. 12.00 – fredag den 04.11.2022 kl. 13.00.

Aflevering af opgave tirsdag den 13.12.2022 kl. 12.00 på Viggo.

Eksamen:

Intern. Fredag den 13.01.2023 på Den frie Lærerskole, Borgen kl. 9.00.

 

Undervisere:

Modulleder: Hanne Kirk, seminarielærer, Den Frie Lærerskole i Ollerup

Undervisere:

Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer.

Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune.

Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Christian Schrøder og Pernille Bach fra Teaterværkstedet Madam Bach.  Teaterværkstedet Madam Bach er et Internationalt teater med base i VitaPark, Odder, som har turneret i 42 lande med forestillinger og kunstprojekter. I juli 2016 rundede de forestilling nr. 100 i Kina og i sommeren 2017 repræsentererede de Danmark i Japan med blÆst og Verdensbilleder mens Hjem spiller i Poznan, Polen. Teatertruppen er kendt for deres enkle og virkningsfulde brug af lyd og visuelle effekter.

 

Pris:

Kr. 13.050,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular kan udfyldes HER
senest 1.6.2022

Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder Bent Hansen bent@laererskolen.dk