Modul 3: Scenekunst med børn og unge​

10 ECTS. Intern prøve.

Læringsmål

Den studerende:

  • kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med børn og unge
  • kan varetage samskabende processer, fx. devising
  • har kendskab til dansk scenekunst for børn og unge
  • kan reflektere over scenekunstens betydning for børn og unges kulturelle identitetsdannelse
  • har indsigt i scenekunstens muligheder i skole og institutioner
  • kan mestre scenekunstproduktion med børn og unge
  • kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
  • kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg


Internater:

Studieperiode oplyses senere.