Modul 3: Scenekunst med børn og unge​

10 ECTS. Intern prøve.

Læringsmål

Den studerende:

  • kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med børn og unge
  • kan varetage samskabende processer, fx. devising
  • har kendskab til dansk scenekunst for børn og unge
  • kan reflektere over scenekunstens betydning for børn og unges kulturelle identitetsdannelse
  • har indsigt i scenekunstens muligheder i skole og institutioner
  • kan mestre scenekunstproduktion med børn og unge
  • kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
  • kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg


Internater for
året 2022:

Studieperiode: 02.02.2022 – 17.06.2022.

Onsdag den 02.02 kl. 12.00 – fredag den 04.02. 2022 kl. 13.00.
Onsdag den 16.03 kl. 12.00 – fredag den 18.03.2022 kl. 13.00.
Aflevering af opgave: tirsdag den 17.05.2022 kl. 12.00 på VIGGO.


Eksamen:

Eksamen finder sted fredag den 17. juni 2022 på Den frie Lærerskole.


Sted:

Undervisningen afholdes på Den Frie Lærerskole i Ollerup


Undervisere:

Oplyses senere.

 

Pris:

Kr. 13.050,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular kan udfyldes HER
Ansøgningsfrist: Den 01.12.2021


Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder Bent Hansen bent@laererskolen.dk