Modul 4: Scenekunst med voksne og ældre​

10 ECTS. Intern prøve.

Læringsmål:

Den studerende

  • kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med voksne og ældre
  • kan varetage samskabende processer, fx. devising
  • har kendskab til dansk og/eller udenlandsk  scenekunst.
  • kan reflektere over scenekunstens betydning for voksnes og ældres kulturelle identitetsdannelse
  • har indsigt i scenekunstens anvendelsesmuligheder i ikke-kunstneriske sammenhænge
  • kan mestre scenekunstproduktion med voksne og ældre
  • kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
  • kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg


Internater:

Studieperiode: 07.09.2022 – 13.01.2023

Onsdag den 07.09. kl. 12.00 – fredag den 09.09.2022 kl. 13.00.
Onsdag den 2.11 kl. 12.00 – fredag den 04.11.2022 kl. 13.00.

Aflevering af opgave: tirsdag den 13.12.2022 kl. 12.00 i Viggo.


Eksamen:

Intern. Fredag den 13.01.2023 på Den frie Lærerskole, Borgen fra kl. 9.00.


Undervisere:

Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Janek Szatkowski: Dramaturg. Lektor på Institut for æstetik og kommunikation – dramaturgi.
Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Kursusleder
Samt gæstelærere 


Pris:

Kr. 13.050,- (der tages forbehold for en mindre stigning i kursusprisen) som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular kan udfyldes HER
Ansøgningsfrist: Den 01.06.2022


Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon. 62 24 10 66
Kursusleder Bent Hansen bent@laererskolen.dk