Beskriv kort din uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund og hvorfor du ønsker denne PD-uddannelse. Hvis du kun
ønsker et enkelt modul i denne PD-uddannelse, vil vi gerne høre, hvorfor du har interesse i netop dette modul.

En hel PD består af 60 ECTS med følgende opbygning:

Obligatoriske moduler:
Pædagogisk viden og forskning på 10 ECTS.
Undersøgelse af pædagogisk praksis på 5 ECTS.
Afgangsprojektet på 15 ECTS.

Tre valgfrie moduler på i alt 30 ECTS.

Sæt kryds ved de moduler du agter at fuldføre i denne PD uddannelse. Ved kryds i flere moduler, vil vi kontakte dig i semesteret inden det aktuelle PD-modul mht. tilmelding.Obligatorisk

Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)

Valgfrie moduler i denne PD

Frihedssyn og pædagogisk praksis (10 ECTS)Fortællekultur, fortælling og det narrative (10 ECTS)De frie skoler i en global verden (10 ECTS)Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler (10 ECTS)

Obligatorisk

Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)Afgangsprojektet (15 ECTS)

Finansiering af uddannelsenVedrørende seminar
Indsend dokumentation

Adgangsgivende eksamen

Mindst to års relevant praksiserfaring (underskrevet af arbejdsgiver):

Realkompetencevurdering:

Anden form for kvalifikation:

Evt. dokumentation for andre fuldførte PD-moduler: