Modul 2: Fortællekultur, fortælling og det narrative​

10 ECTS-point, intern prøve

Læringsmål

Den studerende:

  • Kan reflektere over egen praksis i forhold til narrativitets- og æstetikteori
  • Kan udvikle egne fortællinger
  • Kan udvikle didaktisk begrundede undervisningsforløb i fortælling og bruge fortælling som undervisningsredskab
  • Kan argumentere for fortællingens betydning i forhold til identitetsudvikling og narrativ vejledning samt i et organisatorisk perspektiv
  • Har viden om de frie skolers fortælletradition og kultur, samt nyere fortælleteori og storytelling
  • Har viden om indhold, genrer, fortællingens struktur og didaktiske målsætninger
  • Har viden om narrative kompetencer, narrativitets- og æstetikteori
  • Kan anvende sprog og virkemidler som fortæller
  • Kan anvende fortællingens rum og fortællerens sceniske figur
  • Kan facilitere undervisning i fortælleforløb for børn og kolleger


Undervisere:

Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Underviser i fortælling, drama og teater på Den Frie Lærerskole
Bent Hansen, cand.mag. i pædagogik, professionel fortæller og underviser i fortælling på Den frie Lærerskole
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Bennyé Austring, cand.mag. i dansk og teatervidenskab. Har bl.a. været forfatter på bogen ”Æstetik og læring”
Anke Piekut, lektor på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet


Internater: 


Eksamen:

Sted: 

Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.


Økonomi:

Kr. 13.050. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.


Viggo:

Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.

Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon 62 24 10 66
PD-Uddannelsesleder Bent Hansen – bent@laererskolen.dk