Modul 4: Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler​

10 ECTS-point, intern prøve

Læringsmål:

Den studerende:

  • Kan udvise professionel dømmekraft i vejledningen på baggrund af forståelse af – og refleksion over sammenhængen mellem teori, metode og vejledningspraksis
  • Kan forstå og reflektere over sammenhængen mellem den samfundsmæssige udvikling, vejledningsfaglige problemstillinger og valg af vejledningsstrategi
  • Kan selvstændigt og professionelt initiere og indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med henblik på at udvikle og understøtte målgruppens vejlednings – og valgprocesser, deres overgange til og deltagelse i uddannelse og arbejde
  • Har viden om vejledningen i krydsfeltet mellem menneske og system
  • Har indsigt i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledningens teori, metode og praksis med særligt fokus på vejledningens potentialer i de frie skoleformers fællesskaber
  • Har viden om vejlednings- og valgprocesser i et lærings– og dannelsesperspektiv
  • Kan vurdere, begrunde og anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i tilrettelæggelse af indsatser under hensyn til målgruppens individuelle, sociale og kulturelle betingelser
  • Kan identificere, analysere, udvikle, organisere og evaluere en differentieret vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud og værdigrundlag.


Internater efteråret 2020:

Studieperiode: 19.08.2020 – 20.01.2021.
Introdag: Onsdag den 19.08.2020 kl. 10.00 – 15.30


Internater:

Onsdag den 09.09.2020 kl.12.00 – fredag den 11.09. 2020 kl. 13.00.
Onsdag den 11.11.2020 kl. 12.00 – torsdag den 12.11.2020 kl. 15.00.


Eksamen:

Eksamenen finder sted onsdag den 20. januar 2021 på Den frie Lærerskole


Sted:  

Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.


Undervisere:

Miriam Dimsits, cand. mag. i æstetik & kultur og Master i vejledning, konsulent i karrierevejledning hos Alt om Karriere
Trine Lippert, lektor, cand. pæd., University College Lillebælt


Økonomi:

Kr. 13.050,- Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne.
Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.


Viggo:

Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.


Ansøgning:

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen sker via nedenstående ansøgningsformular, hvor du også skal vedhæfte relevante bilag/dokumentation.
Ansøgningsformular kan udfyldes HER

Ansøgningsfrist:
Den 19.06.2020


Kontakt:

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Tlf. 62 24 10 66.

PD-Uddannelsesleder Bent Hansen – bent@laererskolen.dk