Pædagogisk viden og forskning​

10 ECTS-point, ekstern prøve

Formål:

Modulet skal kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer indenfor den pædagogiske profession. Det skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.

Mål for læringsudbytte


Kompetencemål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
 • argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
 • vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
 • reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed


For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

 • have indsigt i teorier om viden og pædagogisk videnskab
 • have forståelse af samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis
 • kunne reflektere over hvilken betydning pædagogisk viden og etik har for den professionelle position
 • Færdigheder
 • kunne analysere og vurdere det videns- og værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
 • kunne analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
 • kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis 


Studieperioden:

Nærmere info om datoer senere. 


Pris:

Nærmere info senere. 


Viggo:

PD-studerende får adgang til Den frie Lærerskoles kommunikationsrum “VIGGO”, hvor undervisningsplan, litteraturliste og praktiske oplysninger vil være tilgængelig.


Afsluttende prøve med ekstern censor:

Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave.
En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave som grundlag for prøven.
Skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen.
Omfang af skriftlig opgave: Max 12 sider for 1 studerende.
Max 16 sider for 2 studerende. Max 20 sider for 3 studerende


Prøvetid:

1 studerende 30 min inkl. votering
2 studerende 45 min inkl. votering
3 studerende 60 min inkl. votering


Bedømmelse:

En karakter efter 7-trins-skalaen.


Tilmelding:

Nærmere info senere


Kontakt:

Yderligere oplysninger om modulet kan rettes til Den frie Lærerskole på tlf.: 62 24 10 66

Gitte Mørkenborg Olsen, kursussekretær
Bent Hansen, PD-Uddannelsesleder