Skolen i en global verden 

– lærerens interkulturelle kompetencer

 

Bliv opgraderet på alle fronter i forhold til skolens internationale dimension og lærernes arbejde med at skabe rum for elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer. Herunder skriveseminar om ansøgning til at få skolens Erasmus+ akkrediteret til oktober deadline.

 

Målgruppe: 

Lærere/ledere på folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og højskoler

 

Mål og indhold så deltagerne:

 

·      Kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse

·      Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes globale dannelse.

·      Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark

·      Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af – og tilgang til det internationale, herunder have kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, herunder ansøgningsproces til Erasmus+ og NordPlus.

·      Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og global dannelse.

·      Kan formidle et bredt kultursyn.

·      Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk·      Kan formidle og vidensdele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.

 

Hvor & hvornår:

Kursuscenter Borgen, Den frie Lærerskole i Ollerup

                                                                  

Internat: onsdag den 13.9. kl.12:30 – fredag den 15.9. kl.12:30  2023

Virtuel opsamling: onsdag den 06.12. 2023 kl.10:00 – 12:00  

Undervisere:  

Iben Jensen, Professor (mso) Institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet, KBH. 

Britt Stockholm, Master i fremmedsprogsdidaktik og underviser i engelsk på Den frie Lærerskole

Ditte Lauritzen Mwakalukwa, Fuldmægtig i udannelses- og forskningsministeriet

Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Efterskoleforeningen

 

Pris: Kr. 7.000  + moms – som dækker undervisning, vejledning, kost og logi på enkeltværelse

Du kan søge Statens Kompetencefond om støtte til kurset